Warsztaty w Graz – Austria

Warsztaty w Graz – Austria

Spółka realizując projekt MLS4ENG – Profesjonalne kursy rozwojowe na rzecz zarządzania inżynierią i umiejętności przywódczych w partnerstwie z Liderem z Macedonii w dniach 07 – 11 marca 2016 w Graz, Austria brała udział w warsztatach roboczych w ramach projektu. W ramach zespołu warsztatowego spółkę na warsztatach reprezentowały 3 osoby. Podczas warsztatów omówiono certyfikację przebiegu kursów, możliwą grupę docelową, wymagania dotyczące zapisów i rejestrację na kursy, harmonogram i zakres działań, ocenę uczestników, miejsca i trenerów. W ramach wniosków omówiono też kolejne kroki, harmonogram i zadania na nadchodzący okres. Owocne warsztaty z pewnością przyczynią się do osiągnięcia rezultatów projektu. Zapraszamy na stronę projektu:...

więcej