Kolejne Perfect Project-y

Kolejne Perfect Project-y

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie spółki w pozyskiwaniu środków na rozwój kształcenia zawodowego w naszym regionie. W ramach konkursu 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wyniku oceny merytorycznej aż dwa nasze wnioski aplikacyjne uzyskały pozytywną ocenę i obecnie trwają działania zmierzające do podpisania odpowiednich umów o dofinansowanie przedmiotowych projektów. Cztery kolejne projekty, które konsultowane były przez zespoły robocze naszej spółki są obecnie w toku negocjacji z Departamentem EFS w UMWP. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za zaufanie placówek kształcenia zawodowego, zarówno takim, które powierzyły nam funkcję wnioskodawcy, jak też tym które korzystały z naszego wsparcia przy sporządzaniu wniosku dla swoich szkół. Serdecznie zapraszamy do dalszej owocnej współpracy. Zespół Perfect...

więcej