Szkolenia na platformie e-learning

Szkolenia na platformie e-learning

W październiku 2017 roku zespół Perfect Project zrealizował szkolenia na platformie Moodle projektu z zakresu ICT, Komunikacji i Business Ethics adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z trzech szkół partnerskich, które biorą udział w projekcie „Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” w ramach programu Erasmus+. Każde szkolenie prowadzone jest w formie 30 godzin online. Udział w szkoleniach polega na zalogowaniu się do platformy e-learningowej i komunikacji z nauczycielem – mentorem kursu, który jest przewodnikiem po modułach kursu. W szkoleniach znajdą się materiały do nauki: e-podręczniki, zasoby multimedialne, odnośniki do stron internetowych, słowniki pojęć. Dają możliwość prezentacji własnych poglądów w dyskusjach na forum, rozmowach na chacie, korespondencji e-mailowej, udziału w webinarium. W każdym bloku znajdą się materiały utrwalające poruszaną tematykę (np. prezentacja multimedialna, film instruktażowy) i materiały sprawdzające, np.: zadania otwarte (realizowane indywidualnie bądź w grupach), zadania zamknięte (testy typu prawda/fałsz, wybierz odpowiedź, podaj krótką odpowiedź, uzupełnij zdanie). Wszystkich serdecznie zapraszamy do testowania szkoleń. Pozdrawiamy, Zespół Perfect...

więcej