Jakie są perspektywy rozwoju żywności ekologicznej w obiektach gastronomicznych?

Jakie są perspektywy rozwoju żywności ekologicznej w obiektach gastronomicznych?

Perfect Project Sp. z o.o. wspólnie z partnerami: Centro Superior de Hosteleria del Mediterraneo – centrum edukacji zawodowej z Hiszpanii oraz Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola – szkołą zawodową z Łotwy, pochyli się nad problem w jaki sposób branża gastronomiczna może stawać się coraz bardziej konkurencyjna dzięki produktom ekologicznych np. w formie zdrowych fast foodów. W partnerstwie chcielibyśmy podjąć próbę odpowiedzi na pytanie: jakie przeszkody spotykają szkoły, hotelarzy i restauratorów, którzy chcą wprowadzać ten rodzaj żywności do programów nauczania i menu swoich placówek? „GaTIS-Innovative Solutions in Tourism and Gastronomy” jest przedsięwzięciem, które będzie służyło znalezieniu odpowiedzi na te i wiele innych pytań, co w dłuższej perspektywie pozwoli na zbliżenie rezultatów kształcenia zawodowego w branży gastonomiczno-turystycznej do potrzeb rynku pracy. Już teraz zapraszamy instytucje zainteresowane tematyką projektu do dzielenia sią swoim doświadczeniem z zespołem projektowym. Szczegóły w zakładce Projekty (wersja...

więcej

Konferencja – EDUTRONIX Innowacje w nauczaniu

Konferencja – EDUTRONIX Innowacje w nauczaniu

Perfect Project Sp. z o.o. wraz z liderem Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz partnerami: hiszpańskim centrum badawczym AIJU i włoskim ośrodkiem szkoleniowym CIS, w ramach programu Erasmus+, realizuje projekt Edutronix – Interaktywny Modułu Edukacyjny do Nauczania Mechatroniki. Założenia projektu były następujące: zaprojektowanie, opracowanie funkcjonalności, oprogramowanie i stworzenie gotowego do wdrożenia i włączenia w programy nauczania interaktywnego modułu edukacyjnego, kształcącego w zawodzie technik mechatronik. Dzięki tym rozwiązaniom można usprawnić pracę szkoły, poprawić jakość kształcenia oraz wzbudzić motywację do nauki. We wrześniu 2017r. kończą się dwuletnie prace z nim związane, a podsumowanie całości stanowić będzie konferencja. Liczymy na czynny udział zaproszonych gości w dyskusji, służącej efektywnemu wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, jak również korzystaniu z rezultatów projektu. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 21.08.2017r. na adres:...

więcej