Forum wymiany doświadczeń – relacja ze spotkania

Forum wymiany doświadczeń – relacja ze spotkania

W dniu 22 listopada br. miało miejsce seminarium „Staże a rozwój przedsiębiorstw” – wydarzenie organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2017. Wydarzenie odbyło się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Seminarium miało za zadanie promować i upowszechniać dobre praktyki projektów mobilności w ramach programu Erasmus+. Celem wydarzenia była również dyskusja nt. oczekiwań przedsiębiorców wobec postaw i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych oraz prezentacja doświadczeń szkół w zakresie współpracy z przedsiębiorcami. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele szkół i lokalni przedsiębiorcy. Podczas spotkania odbył się panel dyskusyjny, w trakcie którego uczestnicy wymienią się doświadczeniami, uwagami i spostrzeżeniami w obszarze praktycznej nauki zawodu. W panelu udział wzięli: Pani Dorota Kondratiuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych imienia Stefana Czarnieckiego w Łapach – szkoły zawodowej prowadzącej kształcenie m.in. w obszarze mechanicznym. Pani Aneta Jabłońska – Przedstawiciel Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim – szkoły zawodowej prowadzącej kształcenie m.in. w obszarze budowlanym. Pani Magdalena Siemieńczuk – Kierownik działu rekrutacji i rozwoju firmy Danwood S.A. – producenta domów gotowych. Pani Małgorzata Gryko – Lipska – Dyrektor Działu Kadr firmy ChM Sp. z o.o. – producenta specjalistycznych implantów i narzędzi dla ortopedii i traumatologii. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji. Zapraszamy do zapoznania się z galerią...

więcej

Nowe możliwości współpracy w Hiszpanii

Nowe możliwości współpracy w Hiszpanii

W dniach 13-16 listopada br. przedstawiciel Perfect Project uczestniczył w wizycie zawodowej w Walencji, w trakcie której doszło do spotkania z trzema szkołami zawodowymi o różnych profilach kształcenia. Wszystkie spotkania były bardzo owocne, a ich rezultatem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz nawiązanie współpracy w zakresie praktycznych form zdobywania kwalifikacji w woj. podlaskim przez uczniów szkół zawodowych z Hiszpanii. Zapraszamy do zapoznania się z galerią...

więcej

Rozwój współpracy we Włoszech

Rozwój współpracy we Włoszech

Włochy słyną z wysokiej jakości produktów oraz bogatych tradycji kulinarnych. Branża gastronomiczna to wyraźnie wyszczególniony sektor firm hotelarsko-gastronomicznych i turystycznych oraz odpowiadająca mu grupa zawodów turystyczno-hotelarsko-gastronomicznych oraz żywieniowych. Duży potencjał turystyczny regionu, kreuje wysokie zapotrzebowanie na kucharzy również z zagranicy. Wymiana dobrych praktyk, uczenie się od siebie nawzajem to cele, które przyświecają rozwijaniu współpracy Perfect Project z partnerami branży gastronomicznej z innych krajów europejskich. Wizyta w Bolonii przyczyni się do rozszerzenia możliwości rozwoju uczniów i kadr szkół zawodowych województwa podlaskiego oraz wymiany dobrych praktyk w obszarze żywności i wyzwań jakie stoją przed restauratorami. Zapraszamy do zapoznania się z galerią...

więcej

Perfect Project uczestnikiem Tygodnia Przedsiębiorczości w Łapach

Perfect Project uczestnikiem Tygodnia Przedsiębiorczości w Łapach

W dniach 13 – 17 listopada br. w Zespole Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach odbędzie się Tydzień Przedsiębiorczości z udziałem uczniów, pracodawców i przedstawicieli lokalnego samorządu. Celem wydarzenia jest wspieranie świadomego rozwoju, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz zdobywanie wiedzy na temat rynku pracy i wymaganych na nim kompetencji i kwalifikacji. W programie odnaleźć można wiele wydarzeń towarzyszących, jak spotkania uczniów z regionalnymi pracodawcami, prelekcje organizacji zajmujących się rynkiem pracy oraz wystąpienia władz lokalnych. Wydarzenie objęte zostało patronatem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2017 i opublikowane zostało na dedykowanej stronie internetowej: VET...

więcej

Współpraca firm ze szkołami zawodowymi – praktyka, pytania i wyzwania

Współpraca firm ze szkołami zawodowymi – praktyka, pytania i wyzwania

W dniu 22 listopada br. Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji, organizuje seminarium poświęcone tematyce współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz dobrych praktyk, wypracowanych w projektach programu Erasmus+ realizowanych w makroregionie wschodnim. W trakcie spotkania zaproszeni goście – pracodawcy, przedstawiciele szkół oraz uczelni wyższej, dyskutować będą na temat wyzwań, oczekiwań jakie istnieją w obszarze praktycznej nauki zawodu. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia: Staże a rozwój...

więcej