Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

W dniu 12 stycznia br. w Warszawie zorganizowany został po raz piąty Dzień Informacyjny Programu Erasmus+, w którym również uczestniczyli przedstawiciele Perfect Project. W wydarzeniu udział wzięło ponad dwa tysiące osób, zorganizowano 16 sesji tematycznych oraz spotkania z ekspertami. Po raz pierwszy podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego zorganizowane zostały Targi Dobrych Praktyk – dotychczasowi beneficjenci programu mogli pochwalić się swoimi dobrze zrealizowanymi projektami. My również jako Partner projektu „EDUTRONIX” mieliśmy swój wkład w Targi Dobrych Praktyk. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją dostępną na stronie Programu...

więcej

Kształcenie zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Kształcenie zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

W ramach konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nasza spółka aplikuje o środki na staże oraz kompleksowe programy rozwojowe dwóch współpracujących szkół zawodowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałania 3.3.1. Przedsięwzięcia, o które aplikujemy mają na celu popularyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w branżach należących do Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podlaskiego. Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa...

więcej

Białystok uruchamia projekt „Bony na szkolenia”

Białystok uruchamia projekt „Bony na szkolenia”

Kursy językowe, cyfrowe, szkolenia zawodowe, a także studia podyplomowe – subregion białostocki otrzymał ponad 50 mln zł z funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Rekrutacja do projektu rozpocznie się w dniu 15 stycznia 2018 r. Dokumenty rekrutacyjne oraz informacje o projekcie dostępne są na stronie projektu. Z możliwości dofinansowania mogą skorzystać osoby, które wybiorą szkolenie/kurs oferowany przez jednostkę certyfikowaną w zakresie tego działania. Zapraszamy do skorzystania z oferty kształcenia znajdującej w Bazie Usług Rozwojowych, którą tworzymy zgodnie z Państwa...

więcej