Kształcenie modułowe w szkolnictwie zawodowym – szanse i wyzwania

Kształcenie modułowe w szkolnictwie zawodowym – szanse i wyzwania

W dniu 20.02.2018r. w siedzibie firmy Salag Sp. z o.o. Sp. K. miało miejsce spotkanie, którego celem była wymiana doświadczeń związanych z kształceniem zawodowym w zakresie kształcenia modułowego. W wydarzeniu uczestniczyli pracodawcy wspierający kształcenie zawodowe, przedstawiciele organów prowadzących i sprawujących nadzór pedagogiczny, dyrektorzy szkół zawodowych oraz nauczyciele. W trakcie spotkania, zaproszeni goście mieli możliwość zaobserwować przykładowe zajęcia realizowane w formule modułowej, zwiedzili przedsiębiorstwo, a na koniec wzięli udział w dyskusji nt. „Szanse i problemy związane z kształceniem zawodowym we współpracy z lokalnymi pracodawcami”. Perfect Project, jako instytucja, która na co dzień podejmuje działania przybliżające rezultaty kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorców, również zabrała głos w dyskusji, przedstawiając już wypracowane przez nas dobre praktyki. Zapraszamy do zapoznania się z galerią...

więcej

Zdrowa żywność przyszłością gastronomii

Zdrowa żywność przyszłością gastronomii

Perfect Project jest liderem partnerstwa, którego celem jest przedstawienie perspektyw rozwoju ekologicznego żywienia w obiektach gastronomicznych w hotelach jako metody dywersyfikacji turystycznego produktu hotelowego. W partnerstwie chcielibyśmy podjąć próbę odpowiedzi na pytanie: jakie przeszkody spotykają szkoły, hotelarzy i restauratorów, którzy chcą wprowadzać ten rodzaj żywności do programów nauczania i menu swoich placówek? Zdrowa żywność jest przyszłością gastronomii. Polski, hiszpański i łotewski rynek gastronomiczny zmierza w kierunku zdrowej i ekologicznej żywności. Ludzie posiadają coraz większą świadomość w tym zakresie. Na ww. rynkach działa coraz więcej producentów organicznej żywności, np. gospodarstwa specjalizujące się w produktach wytwarzanych tradycyjnie produkty charakterystyczne dla danego regionu. Jednocześnie ludzie żyją coraz szybciej. Wspólnie z partnerami, chcielibyśmy pochylić się nad problem w jaki sposób branża gastronomiczna może stawać się co raz bardziej konkurencyjna dzięki produktom ekologicznych np. w formie zdrowych fast foodów. W programach nauczania w zawodach gastronomicznych i pochodnych nie ma elementów kuchni ekologicznej, szanującej produkty regionalne. W związku z czym uczniowie mają szanse ją poznać jedynie w dodatkowych inicjatywach podejmowanych przez szkoły. Gastronomiczna nowoczesność polega też na przywracaniu do jadłospisów produktów zapomnianych, wypartych. Poniżej wideorelacja ze spotkania zespołów...

więcej

Inwestycja w kadry najlepszą inwestycją

Inwestycja w kadry najlepszą inwestycją

W Perfect Project niezwykle dbamy o rozwój zawodowy. Do tej pory głównie dotyczyło to społeczności szkolnych, z którymi mamy przyjemność współpracować, aż przyszedł czas na inwestycję w nasz zespół. I tak już od 16 lutego br. pracownicy Perfect Project będą się szkolić pod okiem doświadczonych i profesjonalnych trenerów m.in. w zakresie kompetencji informatycznych, językowych i „miękkich”. Na ten cel firma uzyskała dofinansowanie w ramach projektu „Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, którego celem jest podniesienie konkurencyjności co najmniej 484 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 2424...

więcej