Zdrowa żywność przyszłością gastronomii

Zdrowa żywność przyszłością gastronomii

Perfect Project jest liderem partnerstwa, którego celem jest przedstawienie perspektyw rozwoju ekologicznego żywienia w obiektach gastronomicznych w hotelach jako metody dywersyfikacji turystycznego produktu hotelowego. W partnerstwie chcielibyśmy podjąć próbę odpowiedzi na pytanie: jakie przeszkody spotykają szkoły, hotelarzy i restauratorów, którzy chcą wprowadzać ten rodzaj żywności do programów nauczania i menu swoich placówek? Zdrowa żywność jest przyszłością gastronomii. Polski, hiszpański i łotewski rynek gastronomiczny zmierza w kierunku zdrowej i ekologicznej żywności. Ludzie posiadają coraz większą świadomość w tym zakresie. Na ww. rynkach działa coraz więcej producentów organicznej żywności, np. gospodarstwa specjalizujące się w produktach wytwarzanych tradycyjnie produkty charakterystyczne dla danego regionu. Jednocześnie ludzie żyją coraz szybciej. Wspólnie z partnerami, chcielibyśmy pochylić się nad problem w jaki sposób branża gastronomiczna może stawać się co raz bardziej konkurencyjna dzięki produktom ekologicznych np. w formie zdrowych fast foodów. W programach nauczania w zawodach gastronomicznych i pochodnych nie ma elementów kuchni ekologicznej, szanującej produkty regionalne. W związku z czym uczniowie mają szanse ją poznać jedynie w dodatkowych inicjatywach podejmowanych przez szkoły. Gastronomiczna nowoczesność polega też na przywracaniu do jadłospisów produktów zapomnianych, wypartych. Poniżej wideorelacja ze spotkania zespołów...

więcej

Inwestycja w kadry najlepszą inwestycją

Inwestycja w kadry najlepszą inwestycją

W Perfect Project niezwykle dbamy o rozwój zawodowy. Do tej pory głównie dotyczyło to społeczności szkolnych, z którymi mamy przyjemność współpracować, aż przyszedł czas na inwestycję w nasz zespół. I tak już od 16 lutego br. pracownicy Perfect Project będą się szkolić pod okiem doświadczonych i profesjonalnych trenerów m.in. w zakresie kompetencji informatycznych, językowych i „miękkich”. Na ten cel firma uzyskała dofinansowanie w ramach projektu „Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, którego celem jest podniesienie konkurencyjności co najmniej 484 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 2424...

więcej

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

W dniu 12 stycznia br. w Warszawie zorganizowany został po raz piąty Dzień Informacyjny Programu Erasmus+, w którym również uczestniczyli przedstawiciele Perfect Project. W wydarzeniu udział wzięło ponad dwa tysiące osób, zorganizowano 16 sesji tematycznych oraz spotkania z ekspertami. Po raz pierwszy podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego zorganizowane zostały Targi Dobrych Praktyk – dotychczasowi beneficjenci programu mogli pochwalić się swoimi dobrze zrealizowanymi projektami. My również jako Partner projektu „EDUTRONIX” mieliśmy swój wkład w Targi Dobrych Praktyk. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją dostępną na stronie Programu...

więcej

Kształcenie zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Kształcenie zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

W ramach konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nasza spółka aplikuje o środki na staże oraz kompleksowe programy rozwojowe dwóch współpracujących szkół zawodowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałania 3.3.1. Przedsięwzięcia, o które aplikujemy mają na celu popularyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w branżach należących do Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podlaskiego. Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa...

więcej

Białystok uruchamia projekt „Bony na szkolenia”

Białystok uruchamia projekt „Bony na szkolenia”

Kursy językowe, cyfrowe, szkolenia zawodowe, a także studia podyplomowe – subregion białostocki otrzymał ponad 50 mln zł z funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Rekrutacja do projektu rozpocznie się w dniu 15 stycznia 2018 r. Dokumenty rekrutacyjne oraz informacje o projekcie dostępne są na stronie projektu. Z możliwości dofinansowania mogą skorzystać osoby, które wybiorą szkolenie/kurs oferowany przez jednostkę certyfikowaną w zakresie tego działania. Zapraszamy do skorzystania z oferty kształcenia znajdującej w Bazie Usług Rozwojowych, którą tworzymy zgodnie z Państwa...

więcej