Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

W dniu 8 stycznia br. w Warszawie zorganizowany został po raz szósty Dzień Informacyjny Programu Erasmus+, w którym również uczestniczyli przedstawiciele Perfect Project. W wydarzeniu udział wzięło prawie tysiąc osób z całej Polski. Uczestnicy brali udział w sesjach tematycznych poświęconych projektom w ramach Programu Erasmus+ i nie tylko. Dotyczyły one m.in. szkolnictwa wyższego, edukacji młodych i dorosłych, szkoleń zawodowych czy eTwinningu (nowoczesnej edukacji z wykorzystaniem technologii), ale także wymian bilateralnych realizowanych w ramach programów międzyrządowych. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją dostępną na stronie Programu...

więcej

Nauczyciele i przedsiębiorcy w branży gastronomicznej działają współnie

Nauczyciele i przedsiębiorcy w branży gastronomicznej działają współnie

W dniu 14.12.2018 odbyło się spotkanie merytoryczne pomiędzy uczestnikami projektu (9 nauczycieli i 3 przedsiębiorców) oraz partnerami projektu: Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola, Centro Superior De Hostelería Del Mediterraneo i liderem – Perfect Project w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Odnośnie realizacji projektu „GaTIS – innowacyjne rozwiązania w turystyce i gastronomii”, realizowanego przez uczestników z ramienia Perfect Project, omówione i wyjaśnione podczas spotkania: – diagnozę rezultatu 1 i obecnej sytuacji w każdym kraju w dziedzinie kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej, – objaśnienie teoretycznego (on-line) i praktycznego programu kursu w Walencji – „ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA W GASTRONOMII HOTELOWEJ JAKO METODA DYWERSYFIKACJI TURYSTYCZNEGO PRODUKTU HOTELOWEGO” – przedstawienie każdego z partnerów projektu, – omówiono kwestie organizacyjne związane z organizacją kursu w...

więcej

Modelowanie 3D w rozszerzonej rzeczywistości przyszłością kształcenia w zakresie automatyki i pneumatyki

Modelowanie 3D w rozszerzonej rzeczywistości przyszłością kształcenia w zakresie automatyki i pneumatyki

W dniach 17-19 listopada 2018r. w Sofii w Bułgarii odbyło się pierwsze Międzynarodowe spotkanie partnerów grupy projektu Education 4.0 Nasz spółka realizuje ten projekt, jako partner w konsorcjum ze szkołą zawodową z Bułgarii oraz z Chorwacji, jak również z przedstawicielami firm z Bułgarii i ze Słowenii będących światowymi liderami i ekspertami w zakresie pneumatyki i automatyki. Edukacja 4.0 to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ w Akcji Kluczowej 2 – partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Projekt ma na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy szkoleniem teoretycznym i praktycznym z priorytetem traktowaniem praktyki w uczeniu się i produkcji oraz zapewnienie skutecznego przygotowania zawodowego poprzez pełną symulację procesu produkcyjnego zgodnego z celami nauczania. Zespół projektowy utworzy trzy moduły szkoleniowe oparte na modelowaniu 3D z rozszerzoną rzeczywistością (Augmented Reality) dla 76 modułów nauczania zgodnych z programem nauczania następujących zawodów: technik maszyn, operator maszyn, monter mechanik, monter, spawacz, mechanik, elektryk, technik automatyki i automatyzacji. Projektowanie treści e-learningowych z rozszerzoną rzeczywistością i wizualizacją 3D będzie wspierać trenerów i nauczycieli zawodu w ich pracy oraz ułatwi praktyczne zrozumienie i postrzeganie lekcji, ponieważ umożliwi wirtualną symulację różnych procesów dzięki komendom produkcyjnym i działaniom poprzez wyświetlanie odpowiednich wyników z tych działań. Analiza tych wyników doprowadzi do optymalnego podejmowania decyzji dotyczących reakcji na różne realne sytuacje produkcyjne w przyszłym życiu zawodowym uczestników kształcenia zawodowego. Życząc całemu konsorcjum samych sukcesów przygotowujemy już pierwsze wzorce modułów szkoleniowych do przekazania Liderowi projektu z...

więcej

Nauczyciele kształcenia zawodowego z Hiszpanii wizytują nasz region

Nauczyciele kształcenia zawodowego z Hiszpanii wizytują nasz region

W dniach 25-29 września br. w naszym regionie na zaproszenie Perfect Project  Sp. z o.o. z Białegostoku przebywają reprezentanci partnerskich podmiotów współpracujących z centrum CIPFP Luis Suñer Sanchis z Walencji, Hiszpania. W dniu 26 września w firmie Optima Polska odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli partnera, którzy mieli okazję zapoznać się z jednymi z  najciekawszych inwestycji realizowanych przez ten podmiot. Przedsiębiorstwo odwiedzili – Consuelo Ferrer, Jose Manuel Badenes oraz Francisco Blasco – specjaliści w naukach ścisłych, matematyce, fizyce, elektryce, inżynierii, a także w zakresie energii odnawialnej. Nasi goście byli zainteresowani działalnością firmy oraz metodami pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł. W trakcie wizyty właściciel firmy Paweł Wyszyński zaprezentował gościom instalację fotowoltaiczną i solarną w SPPZOZ w Choroszczy, instalację hybrydową zamontowaną w Hotelu Pod Herbem w Białymstoku oraz budynek Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych w gminie Klukowo, gdzie Optima Polska wykonywała odwierty geotermalne i wykonała pełną nowoczesną instalację. Spotkania pokazały niezwykły i często niedoceniany potencjał jaki istnieje w naszym regionie w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł...

więcej

Rusza kolejny projekt edukacyjny

Rusza kolejny projekt edukacyjny

W dniu 01.09.2018 rozpoczął się projekt „Wymagane kompetencje” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   Cel główny projektu: Wzmocnienie i rozwinięcie kompetencji kluczowych 205(132K/73M) uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.   W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia wyrównujące dysproporcje uczniów z deficytami, warsztaty rozwijające zainteresowania. Ponadto projekt zakłada przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów ostatnich klas, wyjazdy edukacyjne, czy wizyty studyjne u pracodawców mają na celu podniesienie świadomości uczniów odnośnie ciągłej potrzeby doskonalenia kluczowych umiejętności i...

więcej