Bony na szkolenia z możliwością dofinansowania

Bony na szkolenia z możliwością dofinansowania

Szanowni Państwo, informujemy, iż miasto Białystok oraz powiat białostocki są partnerami projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Z możliwości dofinansowania mogą skorzystać osoby, które wybiorą szkolenie/kurs oferowany przez jednostkę certyfikowaną w zakresie tego działania. Zapraszamy do skorzystania z oferty kształcenia znajdującej w Bazie Usług Rozwojowej, którą tworzymy zgodnie z Państwa...

więcej

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

W ramach konkursu planowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nasza spółka przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, w obszarze staży i praktyk dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowanych u pracodawców. Przedsięwzięcia, które planujemy mają na celu popularyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w branżach należących do Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podlaskiego. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na listopad...

więcej

Wspólne inicjatywy Perfect Project i Centrum Kompetencji w Lipawie

Wspólne inicjatywy Perfect Project i Centrum Kompetencji w Lipawie

Lipawa jest trzecim co do wielkości miastem na Łotwie oraz jednym z głównym miast portowych tego kraju. Z uwagi na wysoką konkurencyjność i innowacyjność szkoły zawodowej w Lipawie oraz bogate doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych, przedstawiciele Perfect Project postanowili spotkać się z partnerem zagranicznym, by podejmować wspólne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy. Pierwszą wspólną inicjatywą będzie uczestnictwo podlaskich szkół zawodowych kształcących w zawodzie technik elektryk w corocznie organizowanym w Lipawie turnieju umiejętności elektrycznych uczniów szkół zawodowych z krajów bałtyckich. Więcej szczegółów udziela zespół Perfect Project. Zapraszamy do udziału w konkursie oraz zapoznania się z galerią...

więcej

Siła partnerstwa na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego

Siła partnerstwa na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego

W dniach 25 – 26 września  br., przedstawiciele Perfect Project spotkali się z przedstawicielami Parku Naukowo-Technologicznego w Kłajpedzie (Litwa). Głównym tematem spotkania było nawiązanie bliskiej i zorientowanej współpracy między sektorem nauki i biznesu oraz podjęcie działań na rzecz większej transgranicznej konkurencyjności gospodarczej. Wydarzeniem towarzyszącym było spotkanie networkingowe z przedstawicielem CSHM (Hiszpania) w zakresie kursów realizowanych na rzecz nauczycieli podlaskich szkół zawodowych z branży gastronomicznej. Zapraszamy do zapoznania się z galerią...

więcej

Podziękowanie za udział w konferencji Edutronix – Innowacje w nauczaniu

Podziękowanie za udział w konferencji Edutronix – Innowacje w nauczaniu

Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konferencji Edutronix – Innowacje w nauczaniu, która odbyła się 20 września 2017r. w Hotelu Ibis Styles Białystok. Przyjemnością było gościć Państwa, móc wysłuchać interesujących wypowiedzi oraz uczestniczyć w dyskusjach. Bez Państwa udziału, konferencja nie byłaby tak rozwijającym wydarzeniem. Wielką satysfakcją było obserwowanie Państwa zainteresowania przedstawionymi przez prelegentów tematami oraz wystawą Edutronix. Mamy nadzieję, że konferencja stała się okazją do inspirujących rozmów i nawiązania kontaktów. To, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie jest dla nas zaszczytem i radością. Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami i relacją foto-video, które wkrótce zostanie umieszczona na stronie http://perfect-project.eu/konferencja-edutronix Jeszcze raz serdecznie dziękujemy! Organizator konferencji – zespół Perfect Project Sp. z o....

więcej

O współpracy edukacyjnej z Włochami

O współpracy edukacyjnej z Włochami

Problemy oraz oczekiwania dotyczące kształcenia zawodowego w Polsce i we Włoszech oraz możliwości współpracy podlaskich szkół zawodowych z partnerami włoskimi – to główne tematy spotkania Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdana Dyjuka z Dyrektorem ds. Szkolnictwa i Oceny Systemu Edukacji z Ministerstwa Edukacji Włoch Anną Brancaccio oraz Rosellą Brindani z ośrodka szkoleniowo-doradczego CIS zajmującego się kształceniem zawodowym we Włoszech. Spotkanie odbyło się 21 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. W rozmowach wzięli również udział Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w UMWP – Agnieszka Godlewska oraz Grzegorz Orłowski i Michał Średziński – przedstawiciele Perfect Project jako instytucji zajmującej się kształceniem zawodowym i współpracującej od wielu lat z partnerami włoskimi. Relacja ze spotkania:...

więcej