Uczniowie z Łotwy na stażach w Białymstoku

Uczniowie z Łotwy na stażach w Białymstoku

Grupa dziesięciu uczniów z Daugavpils, pod nadzorem jednego nauczyciela zawodu przyjechała do Białegostoku, aby zrealizować trzy tygodnie stażu w białostockich firmach. Zgodnie z założeniami projektu, uczniowie przed rozpoczęciem zajęć praktycznych, uczestniczą w programie kulturowym i językowym kraju stażu oraz szkoleniach BHP w firmach. Natomiast już dziś zaczęli wykonywać pierwsze zadania w firmach, przekazane im przez opiekunów. Uczniowie są bardzo pozytywnie nastawieni do stawianych przed nimi wyzwaniami i radzą sobie świetnie, mimo, iż dla większości uczniów udział w tym projekcie, jest pierwszym zagranicznym wyjazdem. Poniżej przedstawiamy krótką relację ze spotkań przygotowawczych i pierwszych zajęć w firmach:...

więcej

Мы изучаем русский язык – zespół Perfect Project rozwija umiejętności językowe

Мы изучаем русский язык – zespół Perfect Project rozwija umiejętności językowe

W związku z rozwijającą się współpracą spółki na rynkach wschodnich, zespół intensywnie dokształca się z języka rosyjskiego na zajęciach indywidualnych z panią Olgą. Zajęcia odbywają się w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” skierowanego do podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP i realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w...

więcej

Staże uczniów z Łotwy – przygotowania trwają!

Staże uczniów z Łotwy – przygotowania trwają!

Już niedługo, będziemy gościli pierwszą w tym roku grupę zagranicznych uczniów na stażach w lokalnych firmach. Tym razem, będą to uczniowie szkoły zawodowej z Daugavpils (Łotwa) z klas o profilu: obsługa turystyki, cukiernicy, kucharze i kelnerzy, którzy uczestniczą w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+. Łącznie będzie to 10 uczniów i 1 nauczyciel, którzy zrealizują 3-tygodniowe staże m.in. w hotelu Ibis Styles czy Kawiarni Akcent. Ostatnie przygotowania dobiegają już końca i z niecierpliwością czekamy na przyjazd grupy w dniu 25 marca br. Zapraszamy do śledzenia relacji na naszym...

więcej

Zespół Perfect Project rozwija kompetencje społeczne

Zespół Perfect Project rozwija kompetencje społeczne

Kompetencje społeczne to umiejętności, które przyczyniają się do skutecznej interakcji z otoczeniem. To właśnie one bardzo często warunkują to, w jakim stopniu jesteśmy w stanie przystosować się do nowych, zmieniających się warunków, jak szybko reagujemy w sytuacji trudnej, jak bardzo jesteśmy odporni na sytuacje stresowe, czy wywołujemy konflikty w grupie. Stąd takie umiejętności jak asertywność, praca w grupie czy zarządzanie sobą w czasie, zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę w organizacji. Wielokrotnie, przedsiębiorcy, z którymi współpracujemy, podkreślają, jak niezwykle istotna jest dbałość o właśnie ten obszar w zarządzaniu zespołem. W Perfect Project, również dbamy o rozwój kadr, stąd w marcu br. zespół Perfect Project uczestniczy w serii zajęć o tematyce rozwoju osobistego, zgłębiając takie zagadnienia jak: motywacja – czym jest i jak działa, planowanie i organizacja czasu czy asertywność. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć:...

więcej

Kształcenie modułowe w szkolnictwie zawodowym – szanse i wyzwania

Kształcenie modułowe w szkolnictwie zawodowym – szanse i wyzwania

W dniu 20.02.2018r. w siedzibie firmy Salag Sp. z o.o. Sp. K. miało miejsce spotkanie, którego celem była wymiana doświadczeń związanych z kształceniem zawodowym w zakresie kształcenia modułowego. W wydarzeniu uczestniczyli pracodawcy wspierający kształcenie zawodowe, przedstawiciele organów prowadzących i sprawujących nadzór pedagogiczny, dyrektorzy szkół zawodowych oraz nauczyciele. W trakcie spotkania, zaproszeni goście mieli możliwość zaobserwować przykładowe zajęcia realizowane w formule modułowej, zwiedzili przedsiębiorstwo, a na koniec wzięli udział w dyskusji nt. „Szanse i problemy związane z kształceniem zawodowym we współpracy z lokalnymi pracodawcami”. Perfect Project, jako instytucja, która na co dzień podejmuje działania przybliżające rezultaty kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorców, również zabrała głos w dyskusji, przedstawiając już wypracowane przez nas dobre praktyki. Zapraszamy do zapoznania się z galerią...

więcej

Zdrowa żywność przyszłością gastronomii

Zdrowa żywność przyszłością gastronomii

Perfect Project jest liderem partnerstwa, którego celem jest przedstawienie perspektyw rozwoju ekologicznego żywienia w obiektach gastronomicznych w hotelach jako metody dywersyfikacji turystycznego produktu hotelowego. W partnerstwie chcielibyśmy podjąć próbę odpowiedzi na pytanie: jakie przeszkody spotykają szkoły, hotelarzy i restauratorów, którzy chcą wprowadzać ten rodzaj żywności do programów nauczania i menu swoich placówek? Zdrowa żywność jest przyszłością gastronomii. Polski, hiszpański i łotewski rynek gastronomiczny zmierza w kierunku zdrowej i ekologicznej żywności. Ludzie posiadają coraz większą świadomość w tym zakresie. Na ww. rynkach działa coraz więcej producentów organicznej żywności, np. gospodarstwa specjalizujące się w produktach wytwarzanych tradycyjnie produkty charakterystyczne dla danego regionu. Jednocześnie ludzie żyją coraz szybciej. Wspólnie z partnerami, chcielibyśmy pochylić się nad problem w jaki sposób branża gastronomiczna może stawać się co raz bardziej konkurencyjna dzięki produktom ekologicznych np. w formie zdrowych fast foodów. W programach nauczania w zawodach gastronomicznych i pochodnych nie ma elementów kuchni ekologicznej, szanującej produkty regionalne. W związku z czym uczniowie mają szanse ją poznać jedynie w dodatkowych inicjatywach podejmowanych przez szkoły. Gastronomiczna nowoczesność polega też na przywracaniu do jadłospisów produktów zapomnianych, wypartych. Poniżej wideorelacja ze spotkania zespołów...

więcej