O nas

Spółka realizuje swoją misję "profesjonalnie i praktycznie" co ma odzwierciedlenie nie tylko na głównej stronie firmy, ale przede wszystkim w codziennej pracy i podejściu zarówno do kadry trenerów, jak i w stosunku do uczestników, którzy coraz częściej wymagają praktycznej wiedzy, zatem na ich rzecz realizujemy lub wspomagamy realizację profesjonalnych działań.

Współpracując ze szkołami i przedsiębiorcami zauważyliśmy, że nowy model kształcenia zawodowego przewidujący zdobywanie kwalifikacji zawodowych w formach praktycznej nauki zawodu jest adekwatny z jednej strony do potrzeb rynku pracy, charakteryzującego się wysoką dynamiką zmian, z drugiej zaś – do potrzeb i możliwości uczestników kształcenia. Pozaszkolne formy kształcenia zawodowego umożliwią zdobycie kwalifikacji w czasie krótszym niż w szkole. Zatem działania naszej spółki przyczyniają się to do rozwoju kompetencji zawodowych, w tym poprzez mobilność zawodową uczniów.

Pracodawcy coraz częściej rezygnują ze zgłaszania swego zapotrzebowania na kwalifikacje, a domagają się pracowników z określonymi przez nich kompetencjami. Spółka powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie wspierania rozwoju kompetencji w regionie. Głównym celem funkcjonowania spółki jest wspieranie kształcenia zawodowego odpowiadającego potrzebom pracodawców.

Perfect Project jest platformą współpracy, który zrzesza główne placówki kształcenia zawodowego i przedsiębiorców. Platforma ta umożliwia realizację inicjatyw edukacyjnych przybliżających rezultaty kształcenia zawodowego w określonych branżach do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą kadrą:

 

 

Grzegorz Orłowski - Prezes Zarządu Perfect Project Sp. z o.o.
Absolwent studiów międzynarodowych w SGH w Warszawie. Odpowiedzialny za całokształt działalności firmy, współpracę z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi oraz współpracę ze szkołami zawodowymi. Członek wielu komisji i grup roboczych związanych z kształceniem zawodowym na poziomie krajowym i regionalnym.

 

 

Michał Średziński - Członek Zarządu Perfect Project Sp. z o.o.
Menedżerskie studia biznesowe MBA na Wydziale Ekonomii UwB. Autor i koordynator projektów miękkich i infrastrukturalnych dotyczących edukacji i przedsiębiorczości. Obecnie analizuje potrzeby kompetencyjne pracodawców i możliwości edukacyjne szkół we współpracy z organami prowadzącymi z nastawieniem na kierunkową edukację i jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy.

 

 

Justyna Fidrocka - Członek Zarządu Perfect Project Sp. z o.o.
Absolwentka studiów ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku. W Perfect Project od 2014 r., od początku związana z zespołem do spraw rozwoju firmy. Od ponad 7 lat odpowiedzialna za współpracę ze szkołami zawodowymi w zakresie przygotowania i wdrożenia programów rozwojowych na ich rzecz.

 

Adrianna Kołosowska - Koordynator projektów EFS
Wykształcenie wyższe z Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Doświadczenie w projektach unijnych. Odpowiedzialna za przygotowywanie dokumentów projektowych, planowanie i organizowanie działań projektowych, monitorowanie i kontrolę działań projektowych, konsultacje z partnerami, organizowanie spotkań partnerów. Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie oraz podstawowa znajomość j. hiszpańskiego i rosyjskiego.

 

 

Maciej Piech - Koordynator zagranicznych mobilności oraz projektów EFS i Erasmus+
Absolwent Politechniki Białostockiej Wydział Inżynierii Zarządzania, kierunku Logistyka. Z Perfect Project sp. z o.o. współpracuje od 2015 roku. Koordynator logistyki w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Koordynator projektów oraz opiekun praktyk dla szkół zawodowych organizowanych w kraju i za granicą. W wolnym czasie miłośnik książek fantasy oraz uprawiania sportów.

 

 

Justyna Strzałkowska - Koordynator projektów EFS
Absolwentka Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Stypendystka Rektora Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada wykształcenie z zakresu rachunkowości oraz kadr i płac. Obecnie koordynuje oraz rozlicza projekty finansowane ze środków europejskich. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie skutecznie pozyskuje środki na realizację projektów. Szkoleniowiec z zakresu edukacji ekonomicznej. Organizatorka wydarzeń z udziałem międzynarodowych mówców motywacyjnych.

 

 

Edyta Kulbacka - Koordynator projektów Erasmus+
Absolwentka studiów magisterskich kierunku Ekonomia, studiów licencjackich kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie w Białymstoku. Koordynatorka eventów firmowych i projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Czas wolny poświęca na analizie rynków kapitałowych i czytaniu literatury współczesnej.