O nas

Spółka realizuje swoją misję "profesjonalnie i praktycznie" co ma odzwierciedlenie nie tylko na głównej stronie firmy, ale przede wszystkim w codziennej pracy i podejściu zarówno do kadry trenerów, jak i w stosunku do uczestników, którzy coraz częściej wymagają praktycznej wiedzy, zatem na ich rzecz realizujemy lub wspomagamy realizację profesjonalnych działań.

Współpracując ze szkołami i przedsiębiorcami zauważyliśmy, że nowy model kształcenia zawodowego przewidujący zdobywanie kwalifikacji zawodowych w formach praktycznej nauki zawodu jest adekwatny z jednej strony do potrzeb rynku pracy, charakteryzującego się wysoką dynamiką zmian, z drugiej zaś – do potrzeb i możliwości uczestników kształcenia. Pozaszkolne formy kształcenia zawodowego umożliwią zdobycie kwalifikacji w czasie krótszym niż w szkole. Zatem działania naszej spółki przyczyniają się to do rozwoju kompetencji zawodowych, w tym poprzez mobilność zawodową uczniów.

Pracodawcy coraz częściej rezygnują ze zgłaszania swego zapotrzebowania na kwalifikacje, a domagają się pracowników z określonymi przez nich kompetencjami. Spółka powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie wspierania rozwoju kompetencji w regionie. Głównym celem funkcjonowania spółki jest wspieranie kształcenia zawodowego odpowiadającego potrzebom pracodawców.

Perfect Project jest platformą współpracy, który zrzesza główne placówki kształcenia zawodowego i przedsiębiorców. Platforma ta umożliwia realizację inicjatyw edukacyjnych przybliżających rezultaty kształcenia zawodowego w określonych branżach do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!