Projekty


EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

 

 

 

Projekty zrealizowane:

Europejska Mobilność Uczniów (EMU)” w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność uczniów” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

International Partnership for Improving the Quality of Teaching in Vocational Schools” w ramach rozwoju partnerstw strategicznych w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

Professional Development Courses for Engineering Management and Leadership Skills” w ramach rozwoju partnerstw strategicznych w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Edukacja dorosłych”

EDUTRONIX – Interactive Education Module for Mechatronics” w ramach rozwoju partnerstw strategicznych w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

Projekty w trakcie realizacji:

AlterDrive” w ramach rozwoju partnerstw strategicznych w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

GASTROMIX” w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność uczniów” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

GaTIS-Innovative Solutions in Tourism and Gastronomy” w ramach rozwoju partnerstw strategicznych w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

“Work Based Learning 2.0” w ramach rozwoju partnerstw strategicznych w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

“DigiNet: Digitalization and Social Media for Adult Employment” w ramach rozwoju partnerstw strategicznych w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Edukacja dorosłych”

 

 

 

Projekty zrealizowane:

Stażuj razem z nami” numer projektu RPPD.03.03.01-20-0016/15, projekt realizowany w ramach  Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Stażujemy zdobywając doświadczenie” numer projektu RPPD.03.03.01-20-0015/15, projekt realizowany w ramach  Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekty w trakcie realizacji:

Aktualnie trwają negocjacje.