Kolejne spotkanie online partnerów

Kolejne spotkanie online partnerów

Pandemia COVID-19 wciąż mocno komplikuje realizację działań międzynarodowych. Spotkania tradycyjne w ramach projektu zostały póki co zawieszone, a w ich miejsce organizowane są spotkania online. W dniu 13.04.2021r. miało miejsce kolejne spotkanie partnerów projektu „vetDIET”, które zrealizowane zostało w formule online. Ciągle narastająca sytuacja epidemiczna uniemożliwiła realizację spotkania w formie tradycyjnej, które zaplanowane było w...

Czytaj więcej

AGROPLUS – kolejne spotkanie partnerów w formule online

AGROPLUS – kolejne spotkanie partnerów w formule online

W dniu 26.03.2021r. miało miejsce kolejne spotkanie partnerów projektu „AGROPLUS”, które zrealizowane zostało w formule online. Ciągle narastająca sytuacja epidemiczna uniemożliwiła realizację spotkania w formie tradycyjnej, które zaplanowane było w marcu 2021 roku. W trakcie spotkania, partnerzy ustalili zakres raportu z wymiany dobrych praktyk w partnerstwie zawierającego aktualne trendy w logistyce żywności (m.in. analiza...

Czytaj więcej

Kursy u pracodawców w ramach projektu „Danplum”

Kursy u pracodawców w ramach projektu „Danplum”

W dniu 19.03.2021r. zakończyły się dwa 60-godzinne kursy zawodowe realizowane w firmach PLUM Sp. z o.o. oraz Danwood S.A. w ramach projektu „Danplum”. W kursach uczestniczyło łącznie 10 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Dzięki realizacji formule praktycznej, uczniowie mieli możliwość uzyskania wymaganych na rynku pracy kompetencji, zapoznania się ze strukturą i działalnością dwóch ważnych i cenionych na europejskim...

Czytaj więcej

Otwiera się nowa perspektywa programów na lata 2021-2027

Otwiera się nowa perspektywa programów na lata 2021-2027

11 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus + (2021–2027).  Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 miliardów euro, nowy program Erasmus+ będzie nie tylko bardziej inkluzywny i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny. 992 mln euro – tyle ma otrzymać województwo podlaskie w ramach Regionalnego...

Czytaj więcej

Edukacja zawodowa i nowoczesne trendy w nauczaniu – szkolenie online

Edukacja zawodowa i nowoczesne trendy w nauczaniu – szkolenie online

Pandemia COVID-19 mocno skomplikowała możliwości organizacji międzynarodowych szkoleń. Perfect Project wychodzi naprzeciw tym problemom i szkolenie, które pierwotnie miało odbyć się tradycyjnie, organizuje online. Sytuacja dotyczy projektu Education 4.0, realizowanego w ramach Programu Erasmus+, w którym Perfect Project jest jednym z Partnerów, odpowiedzialnym za przygotowanie scenariuszy do zajęć z przedmiotów: mechanika, elektroenergetyka i...

Czytaj więcej