Nauczyciele kształcenia zawodowego z Hiszpanii wizytują nasz region

Nauczyciele kształcenia zawodowego z Hiszpanii wizytują nasz region

W dniach 25-29 września br. w naszym regionie na zaproszenie Perfect Project  Sp. z o.o. z Białegostoku przebywają reprezentanci partnerskich podmiotów współpracujących z centrum CIPFP Luis Suñer Sanchis z Walencji, Hiszpania. W dniu 26 września w firmie Optima Polska odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli partnera, którzy mieli okazję zapoznać się z jednymi z  najciekawszych inwestycji realizowanych przez ten podmiot. Przedsiębiorstwo odwiedzili – Consuelo Ferrer, Jose Manuel Badenes oraz Francisco Blasco – specjaliści w naukach ścisłych, matematyce, fizyce, elektryce, inżynierii, a także w zakresie energii odnawialnej. Nasi goście byli zainteresowani działalnością firmy oraz metodami pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł. W trakcie wizyty właściciel firmy Paweł Wyszyński zaprezentował gościom instalację fotowoltaiczną i solarną w SPPZOZ w Choroszczy, instalację hybrydową zamontowaną w Hotelu Pod Herbem w Białymstoku oraz budynek Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych w gminie Klukowo, gdzie Optima Polska wykonywała odwierty geotermalne i wykonała pełną nowoczesną instalację. Spotkania pokazały niezwykły i często niedoceniany potencjał jaki istnieje w naszym regionie w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł...

więcej

Rusza kolejny projekt edukacyjny

Rusza kolejny projekt edukacyjny

W dniu 01.09.2018 rozpoczął się projekt „Wymagane kompetencje” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   Cel główny projektu: Wzmocnienie i rozwinięcie kompetencji kluczowych 205(132K/73M) uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.   W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia wyrównujące dysproporcje uczniów z deficytami, warsztaty rozwijające zainteresowania. Ponadto projekt zakłada przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów ostatnich klas, wyjazdy edukacyjne, czy wizyty studyjne u pracodawców mają na celu podniesienie świadomości uczniów odnośnie ciągłej potrzeby doskonalenia kluczowych umiejętności i...

więcej

Arrivederci – żegnamy grupę z Włoch!

Arrivederci – żegnamy grupę z Włoch!

Pięć tygodni upłynęło bardzo szybko! Dziś, wcześnie rano uczniowie z Włoch, którzy realizowali staże w Białymstoku wsiedli rano do busa, który zawiózł ich na lotnisko w Nowym Dworze Mazowieckim, by następnie wsiąść do samolotu lecącego do Bolonii. Pożegnania trwały bardzo długo, szczególnie, że zawiązały się nowe przyjaźnie i znajomości. Czas spędzony w Białymstoku obfitował w wiele pozytywnych wrażeń, począwszy od bardzo profesjonalnego podejścia firm, w których uczniowie realizowali staże, przez zwiedzanie i poznawanie naszego regionu, skończywszy na zajęciach integracyjnych i zawiązywaniu nowych znajomości. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w realizację staży ze strony firm tj. przedstawicielom JAZON Sp. z o.o., CEDC International Sp. z o.o., QLS Sp. z o.o., AC S.A., ChM Sp. z o.o., PLUM Sp. z o.o., Infinity Group Sp. z o.o. oraz Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego. Uczniom życzymy wielu...

więcej

Perfect Project wspiera i promuje uczenie się w miejscu pracy

Perfect Project wspiera i promuje uczenie się w miejscu pracy

Jednym z głównych obszarów działalności i zainteresowań firmy jest promowanie uczenia się w oparciu o pracę oraz uczenie się w miejscu pracy (Work Based Learning – WBL). Uczenie się w pracy, a zwłaszcza praktyki zawodowe i staże, odgrywają istotną rolę w łagodzeniu przejścia ze szkoły do ​​pracy. Nasze doświadczenia pokazują, że zarówno pod względem kompetencji, jak i zdobytych umiejętności oraz wyników związanych z zatrudnieniem, kształcenie oparte na doświadczeniu w formie praktyk zawodowych czy staży stanowi krok milowy w ułatwianiu przejścia ze świata edukacji do świata pracy. Badania pokazują, że jakość nauczania opartego na pracy jest lepsza, gdy w procesie nauki uczestniczą osoby trzecie, oprócz ucznia i firmy (miejsce nauki). Może to być przedstawiciel szkoły (zazwyczaj w praktyce zawodowej) lub zewnętrzna organizacja wspierająca kształcenie zawodowe. Stąd Perfect Project zdecydowało się przystąpić jako partner stowarzyszony do projektu pn. Work Based Learning 2.0, którego celem jest poprawa współpracy między sektorem edukacyjnym a przedsiębiorstwami, zwiększenie udziału firm w inicjatywach WBL i internacjonalizacja oferty szkoleniowej i podejścia WBL. Więcej informacji na temat projektu...

więcej

Czas pożegnań

Czas pożegnań

Dziś (8 czerwca br.) pożegnaliśmy grupę dziewięciu uczniów z Hiszpanii, którzy realizowali w Białymstoku czterotygodniowe staże. Jak sami podkreślali, był to dla nich wyjątkowy czas, obfity w wiele doświadczeń zawodowych, ale także kulturowych i społecznych. Białystok bardzo im się podobał jako miasto do życia i pracy, a czas wolny często spędzali aktywnie, korzystając z atrakcji i infrastruktury miejskiej. Drodzy uczniowie, życzymy Wam wielu sukcesów zawodowych i prywatnych i zapraszamy do Białegostoku w przyszłości! Poniżej relacja z pobytu „w jednym ujęciu”:...

więcej

Włosi na stażach w Białymstoku

Włosi na stażach w Białymstoku

Wczoraj (23 maja br.) przywitaliśmy kolejną grupę zagranicznych gości. Tym razem do Białegostoku przyjechali uczniowie z trzech szkół włoskich (region Veneto), łącznie 15 osób. Celem ich przyjazdu jest zrealizowanie części szkolnego programu praktyk w białostockich firmach. Jest to już kolejna edycja projektu, w którym partnerem jest Perfect Project, odpowiedzialnym za całość działań zagranicznych związanych z organizacją staży. W tej edycji mamy zaszczyt współpracować z następującymi firmami: QLS Sp. z o.o., AC S.A., ChM Sp. z o.o., PLUM Sp. z o.o., Jazon Sp. z o.o., CEDC International Sp. z o. o., Infinity Group Sp. z o.o. oraz Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Uczniowie zrealizują czterotygodniowy staż, a w czasie wolnym będą odkrywać nasz region i poznawać lokalną kulturę. Zapraszamy do śledzenia naszej strony na FB....

więcej