Ciasteczka

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informuję, że

  1. administratorem danych osobowych jest Perfect Project Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) adres: ul. Wołodyjowskiego 5, 15-272 Białystok, e-mail: biuro@perfect-project.eu, a w jej imieniu Członek Zarządu Spółki, dane kontaktowe jak wyżej;
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawowych zadań Spółki, w szczególności realizacji projektów na rzecz organizacji, instytucji i podmiotów zajmujących się kształceniem zawodowym, a także działań wspomagających rozwój szkół, placówek edukacyjnych, uczelni wyższych i uch uczniów, słuchaczy i studentów;
  3. dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom zgodnie z ww. celem w szczególności w sytuacji realizacji wsparcia wynikającego z zapisów umów w ramach realizowanych projektów oraz w szczególnych przypadkach za indywidualną Państwa zgodą instytucjom wskazanym w realizowanych przez Spółkę działaniach;
  4. dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku realizacji działań Spółki, które zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie poszczególnych projektów, będą obligowały Spółką to takiego przekazania danych; 
  5. posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody po zakończeniu przetwarzania danych w związku z realizacją działań Spółki bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
  7. państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  8. państwa dane nie będą podlegały profilowaniu;
  9. odmawia się prawa do tzw. „zapomnienia” osobom, które biorą udział w działaniach Spółki jako ich uczestnicy;
  10. państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów.