Podpisano kontrakt terytorialny dla województwa podlaskiego

Podpisano kontrakt terytorialny dla województwa podlaskiego

Kontrakt terytorialny dla województwa podlaskiego został dziś podpisany w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku. Kontrakt na kwotę 18,5 mld zł to swego rodzaju umowa między rządem i samorządem wojewódzkim. Określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe, o istotnym znaczeniu zarówno dla rozwoju kraju, jak i samego województwa. Wskazuje również sposób ich realizacji i finansowania. Oprócz środków unijnych uwzględnia także środki krajowe....

Czytaj więcej