Krok w zawodową przyszłość uczniów ZSCKR w Rudce

 

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych wśród 40 uczniów/ uczennic oraz 3 nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce (ZSCKR), a także dostosowanie do wymagań rynku pracy i uwarunkowań otoczenia w okresie do końca września 2021.

Planowane efekty:

– podniesienie jakości kształcenia w szkole,

– dostosowanie oferty dydaktycznej do wymagań rynku pracy i pracodawców,

– zacieśnienie współpracy szkół z pracodawcami,

– uaktualnienie warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego, dzięki udziałowi w stażach,

– podniesienie, uzyskanie nowych kwalifikacji uczniów szkoły, dzięki udziałowi w kursach specjalistycznych i warsztatach,

– zdobycie doświadczenia niezbędnego w dalszym życiu zawodowym.

Wartość projektu: 427 308,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 405 948,75 PLN, w tym:

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 363 212,43 PLN

w ramach Budżetu Państwa 42 736,32 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 – 30.09.2021