Krok w zawodową przyszłość uczniów ZSCKR w Rudce

 

Projekt jest na etapie negocjacji.