Sprawozdawczość 2014-2020 w projektach – łatwiej, czy jak zwykle?

Sprawozdawczość 2014-2020 w projektach – łatwiej, czy jak zwykle?

Od dziś Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło możliwość konsultacji projektu Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. Dokument określa zakres i tryb sprawozdawczości w odniesieniu do programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności latach 2014-2020. Jak wiemy to właśnie ten dokument nakładał całkiem sporo obowiązków na Instytucje...

Czytaj więcej