Stażujemy zdobywając doświadczenie

Zestaw_logotypow_kolorowych_EFS

 

Celem projektu „Stażujemy zdobywając doświadczenie” jest podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego, zbudowanie i rozwijanie relacji na linii szkoła-biznes oraz lepsze dostosowania do potrzeb rynku pracy wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach. Priorytetowym obszarem wsparcia będą przedsięwzięcia nastawione na doskonalenie przez uczniów i nauczycieli umiejętności praktycznych w formie staży i praktyk zawodowych u pracodawców, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje (budownictwo ekologiczne, ICT, przemysł metalowo-maszynowy).

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 53  uczniów i 7  nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSM w Łapach.
W 2016 roku programem staży zostanie objętych 28 uczniów, w tym: z ZSZ 8 uczniów mechaniki pojazdów samochodowych, z technikum:6 uczniów z klasy technik elektryk, 4 uczniów z technik informatyk oraz 10 uczniów z technik mechanik pojazdów samochodowych.
W 2017 roku stażem objętych zostanie 25  uczniów z technikum: 10 uczniów z klasy technik budownictwa, 8 uczennic z klasy technik hotelarstwa i 7 uczniów z klasy technik mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie klas technik hotelarstwa i technik mechanik pojazdów samochodowych wyjadą na staż wyjazdowy. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego podczas staży będą mieli zapewniony niezbędny sprzęt, narzędzia, ubranie robocze, dojazd, ubezpieczenie, wezmą udział w szkoleniu bhp   oraz otrzymają stypendium. Ponadto uczestnicy staży wyjazdowych będą mieli zapewnione zakwaterowanie i pełne wyżywienie, opiekę u przedsiębiorcy jak i poza godzinami stażu.

_________________________________________________________________________________________________________

W lipcu 2017 roku w ramach projektu „Stażujemy zdobywając doświadczenie” 25 uczniów technikum ZSM Łapy odbyło staże w podlaskich przedsiębiorstwach z branży budownictwa (Kompleks-bud), hotelarstwa (hotel Kresowiak w Siemiatyczach) i mechaniki (PKS Nova). Staże odbywały się w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej.

Dokumentacja fotograficzna z odbytych staży przez uczniów z ZSM w Łapach w 2017 roku:

_________________________________________________________________________________________________________

W czerwcu 2017 roku w ramach projektu „Stażujemy zdobywając doświadczenie” odbyły się spotkania organizacyjne z 25 uczniami technikum ZSM Łapy biorącymi udział w stażach  realizowanych w podlaskich przedsiębiorstwach z branży budownictwa, hotelarstwa i mechaniki. Staże będą odbywać się w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej.
Dokumentacja zdjęciowa spotkań:

W styczniu i lutym 2017 roku w ramach projektu „Stażujemy zdobywając doświadczenie”  7  nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSM w Łapach odbyło staże w podlaskich przedsiębiorstwach z branży mechanicznej, informatycznej, elektrycznej, hotelarskiej i budowlanej.

Dokumentacja fotograficzna z odbytych staży przez nauczycieli z ZSM w Łapach:

 

Dokumentacja fotograficzna z odbytych staży przez uczniów z ZSM w Łapach w 2016 roku:

2016-07-04 13.06.15