Projekty


EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

 

 

 

Projekty w trakcie realizacji:

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057690 w ramach Akredytacji w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

Projekty zrealizowane:

Europejska Mobilność Uczniów (EMU)” w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność uczniów” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

International Partnership for Improving the Quality of Teaching in Vocational Schools” w ramach Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

Professional Development Courses for Engineering Management and Leadership Skills” w ramach Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Edukacja dorosłych”

EDUTRONIX – Interactive Education Module for Mechatronics” w ramach Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

GASTROMIX” w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność uczniów” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

“Work Based Learning 2.0” w ramach Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

“DigiNet: Digitalization and Social Media for Adult Employment” w ramach Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Edukacja dorosłych”

AlterDrive” w ramach Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

GaTIS-Innovative Solutions in Tourism and Gastronomy” w ramach Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

„Education 4.0” w ramach Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

„Dressmaking and Lingerie from three countries by the Baltic Sea” w ramach Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

„vetDIET”  w ramach Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

„HOT & GASTRO” w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność uczniów” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

AGROPLUS”  w ramach Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

———————————————————————-

 

Projekty w trakcie realizacji:

„Zawodowiec – dobry fachowiec” – numer projektu: RPPD.03.03.01-20-0255/19, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

„Mechnix” – numer projektu: RPPD.03.03.01-20-0256/19, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekty zrealizowane:

Stażuj razem z nami” numer projektu RPPD.03.03.01-20-0016/15, projekt realizowany w ramach  Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Stażujemy zdobywając doświadczenie” numer projektu RPPD.03.03.01-20-0015/15, projekt realizowany w ramach  Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wymagane kompetencje” – numer projektu: RPPD.03.01.02-20-0230/16-00, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Perfect Project Sp. z o.o. w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” – numer projektu: RPPD.01.04.01-20-0370/20, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Mońki na stażach” – numer projektu: RPPD.03.03.01-20-0152/17, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

„Kompleksowy Program Rozwoju ZS Wojewodzin” – numer projektu: RPPD.03.03.01-20-0171/18, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

„Krok w zawodową przyszłość uczniów ZSCKR w Rudce” – numer projektu: RPPD.03.03.01-20-0189/18, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

„Danplum” – numer projektu: RPPD.03.03.01-20-0190/18, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

———————————————————————-

 

Projekty zrealizowane:

„TREASURE” w ramach środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego