Komisja Europejska zatwierdziła plan wydatkowania funduszy unijnych na lata 2014-2020

Komisja Europejska zatwierdziła plan wydatkowania funduszy unijnych na lata 2014-2020

Teraz mamy już pewność – z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro w ramach unijnej polityki spójności. Zgodnie z Umową Partnerstwa fundusze zostaną ukierunkowane na obszary, przyczyniające się w największym stopniu do rozwoju kraju. Znajdziemy wśród nich zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podniesienie sprawności i efektywności państwa. Dobrą...

Czytaj więcej