HOT & GASTRO

Liderem Konsorcjum jest Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku, która posiada bogate doświadczenie w kontekście realizacji staży i praktyk za granicami naszego kraju. Uczniowie w dotychczasowych działaniach entuzjastycznie brali w nich udział, z własnej inicjatywy zapisywali się do uczestnictwa, a po zakończonych stażach dopytywali się u nauczycieli czy szkoła jeszcze będzie realizowała podobne staże. Zmotywowało to nas do złożenia projektu na mobilność zagraniczną we współpracy z coraz to nowymi podmiotami.

Członkowie konsorcjum:
Augustowskie Centrum Edukacyjne
w Augustowie
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Partnerem zagranicznym jest:
UAB Globalios idejos
(Litwa)

Projekt HOT & GASTRO realizowany będzie w zawodzie Technik hotelarstwa oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych i z tych zawodów będziemy wybierali docelową grupę na wyjazd.

Projekt obejmuje wyjazd na trzytygodniowe staże na Litwie w Wilnie, w których uczestniczyć będą łącznie 2 grupy uczniów szkół wchodzących w skład konsorcjum (24 uczniów).

Wyjazd na 3 tyg. ustalony został wspólnie z kadrą pedagogiczną szkół (w tym z dyrekcją). Będzie to wystarczający okres na zapoznanie się z organizacją pracy firm i nabycie konkretnych umiejętności zawodowych w ramach stażu. Krótszy czas nie pozwolił by na osiągnięcie celów projektu.

Uczestnikami projektu (stażystami) będzie więc po 12 uczniów ACE w Augustowie (z obu zawodów) i ZSTiO w Białymstoku (w zawodzie Technik hotelarstwa).

PROJEKT ROZPOCZNIE SIĘ W LISTOPADZIE 2019 ROKU