HOT & GASTRO

Liderem Konsorcjum jest Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku, która posiada bogate doświadczenie w kontekście realizacji staży i praktyk za granicami naszego kraju. Uczniowie w dotychczasowych działaniach entuzjastycznie brali w nich udział, z własnej inicjatywy zapisywali się do uczestnictwa, a po zakończonych stażach dopytywali się u nauczycieli czy szkoła jeszcze będzie realizowała podobne staże. Zmotywowało to nas do złożenia projektu na mobilność zagraniczną we współpracy z coraz to nowymi podmiotami.

Członkowie konsorcjum:
Augustowskie Centrum Edukacyjne
w Augustowie
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Partnerem zagranicznym jest:
UAB Globalios idejos
(Litwa)

Projekt HOT & GASTRO realizowany będzie w zawodzie Technik hotelarstwa oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych i z tych zawodów będziemy wybierali docelową grupę na wyjazd.

Projekt obejmuje wyjazd na trzytygodniowe staże na Litwie w Wilnie, w których uczestniczyć będą łącznie 2 grupy uczniów szkół wchodzących w skład konsorcjum (24 uczniów).

Wyjazd na 3 tyg. ustalony został wspólnie z kadrą pedagogiczną szkół (w tym z dyrekcją). Będzie to wystarczający okres na zapoznanie się z organizacją pracy firm i nabycie konkretnych umiejętności zawodowych w ramach stażu. Krótszy czas nie pozwolił by na osiągnięcie celów projektu.

Okres realizacji projektu: 01.11.2019-31.10.2022

Uczestnikami projektu (stażystami) będzie więc po 12 uczniów ACE w Augustowie (z obu zawodów) i ZSTiO w Białymstoku (w zawodzie Technik hotelarstwa).

Materiały do pobrania przed wyjazdem

1) Co spakować? /// 2) Przygotowanie do mobilności /// 3) Litwa – informacje

4) Litwa – zabytki /// 5) Przewodnik medyczny /// 6) Słowniczek litewski

Materiały upowszechniające

Plakat/ulotka /// Opis projektu

 

28/10/2022

W terminie 03.10-21.10.2022r. łącznie 34 uczniów z dwóch szkół: Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku kształcących się w zawodzie: technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych zrealizowało trzy tygodniowe staże w kuchniach, restauracjach i hotelach w Wilnie (Litwa) . Grupie stażystów towarzyszyło 2 opiekunów (po jednym z każdej szkoły). Udział w stażu dał możliwość sprawdzenia posiadanych kompetencji językowych w warunkach pracy i życia codziennego w innym kraju. Dzięki zrealizowanym zajęciom stażowym, uczniowie poszerzyli znajomość języka angielskiego branżowego i poznali podstawy języka litewskiego. Dodatkowo zwiększenie umiejętności językowych wpłynęło na mobilność i kreatywność stażystów w przyszłym poszukiwaniu pracy. Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, z inną specyfiką kulturową, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i mentalnością tamtejszego społeczeństwa, stażyści otrzymali wielką lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur oraz zrozumieli dobrze zjawisko przenikania się różnych kultur i zwyczajów i potrzebę wyrozumiałości i otwarcia się na przedstawicieli innych narodów. Nabędą też  nowe umiejętności społeczne i adaptacyjne, ułatwiające współdziałanie w grupie – zarówno towarzyskiej jak i w zespole zawodowym. Będą zaangażowani w rozwiązywanie codziennych problemów, zrozumienie i tolerancję dla innych członków zespołu. Udział w projekcie przyczyni się do wzrostu poczucia własnej wartości, podniesienia samooceny, co wpłynie na osobisty rozwój uczestników i motywację do dalszej nauki, uświadomi znaczenie uczenia się przez całe życie, rozwijania nowych kompetencji jako szansy na znalezienie pracy.

Uczniowie zrealizowali staże w następujących miejscach:

1. Radisson Blu Hotel Lietuva****
Konstitucijos pr. 20, LT-09308 Vilnius
Uczniowie, którzy realizowali staż: Maria Żelazko, Klaudia Sołtysiak, Natalia Kacperska, Amelia Zbiranek, Agata Nowicka, Krystian Wasilczyk, Kinga Zabłocka, Agata Puczyłowska, Damian Koncewicz, Filip Jankowski, Mateusz Szmygiel, Wiktoria Karbowska, Katarzyna Skorupa, Natalia Karbowska

2. ARTIS Centrum Hotels****
Totorių g. 23, LT-01120 Vilnius
Uczniowie, którzy realizowali staż: Martyna Jaworocka, Magda Wojtach, Bartłomiej Nowicki, Andżelika Wojtkiewicz

3. Radisson Blu Royal Astorija*****
Didžioji g. 35/2, LT-01128 Vilnius
Uczniowie, którzy realizowali staż: Amelia Trzcianko, Joanna Łuckiewicz

4. Novotel Vilnius Centre****
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius
Uczniowie, którzy realizowali staż: Marcelina Sielawa, Julia Arciszewska, Gabriela Gabrel, Kamila Liubarets

5. IBIS VILNIUS CENTRE***
Rinktinės g. 18, 09322 Vilnius, Litwa
Uczniowie, którzy realizowali staż: Mikita Slizh, Małgorzata Łuckiewicz, Zuzanna Radziwon, Emilia Borawska, Paulina Karczewska

6. Art City Inn***
J. Jasinskio g. 14, 01112 Vilnius, Litwa
Uczniowie, którzy realizowali staż: Matteo Nicolae

7. Holiday Inn Vilnius, an IHG Hotel****
Šeimyniškių g. 1, 09312 Vilnius, Litwa
Uczniowie, którzy realizowali staż: Bartosz Olszewski, Wiktoria Wojnicz

8. Neringa Hotel****
Gedimino pr. 23, 01103 Vilnius, Litwa
Uczniowie, którzy realizowali staż: Monika Rozmysłowicz, Wiktoria Obiedzińska

Galeria zdjęć:

——————————————————————–

22/09/2022

We wrześniu br., druga grupa uczniów zakwalifikowanych do projektu w obu szkołach uczestniczyła w kolejnych zajęciach przygotowujących do wyjazdu na staże i były to zajęcia o tematyce kulturowej i organizacyjnej. Zajęcia przygotowane i przeprowadzone były bardzo ciekawie, a poprowadzili je: Pan Michał Średziński oraz nauczyciele zawodu ze szkoły zawodowej w Kłajpedzie – Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zaangażowani, czemu z pewnością sprzyjała atmosfera prowadzonych zajęć oraz różne metody aktywizujące zaproponowane przez prowadzących. Uczniowie nauczyli się podstawowych zwrotów z języka litewskiego, tajników kultury kraju stażu, obyczajów i mentalności ludzi, co niewątpliwie pomoże im pokonać bariery związane z wyjazdem. Na zajęciach pedagogicznych uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów czy asertywność i wyrażanie własnych emocji, przedstawili również obawy, które towarzyszą im w związku z wyjazdem do innego kraju na dłuższy czas. Wszystkie te umiejętności są niezwykle istotne w trakcie zagranicznych wyjazdów a znajomość wiedzy o obawach uczniów, pozwoli opiekunom, na bieżąco rozwiązywać różne pojawiające się na miejscu problemy.

Galeria zdjęć:

——————————————————————–

09/09/2022

Druga grupa 34 uczestników z obu szkół zakwalifikowanych do projektu rozpoczęła przygotowania do wyjazdu na staże w litewskich restauracjach i hotelach. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego. Zapoznali się z podstawowym zwrotami i słownictwem. Krok po kroku poznają również kulturę kraju stażu. Zajęcia językowe prowadzą nauczyciele języka angielskiego, w każdej ze szkół. Oddzielnie dla każdej z 2 grup zaplanowano cykl dziesięciu 1,5 godzinnych spotkań z lektorem języka angielskiego przygotowujących językowo (j. angielski) do udziału w mobilności. Spotkania będą odbywać się poza standardowymi godzinami zajęć i prowadzone będą z ukierunkowaniem na język branżowy. Przygotowanie językowe obejmowało będzie główny język stażu (z naciskiem na język zawodowy). Koordynator projektu i przedstawiciele partnera w trakcie spotkań kulturowych przekazali również słowniczki z podstawowym słownictwem w
języku litewskim. Poznanie zwrotów przydatnych w codziennym życiu ułatwi integrację ze współpracownikami i pozytywnie wpłynie na adaptację w nowym środowisku. Po zakończeniu zajęć, uczniowie wezmą udział w testach kompetencyjnych. Dodatkowo, poza zajęciami w ramach przygotowania językowego, uczniów zakwalifikowanych do projektu zapraszamy do skorzystania z testu kompetencji dostępnego na platformie OLS. Szczegółowe informacje i instrukcją z logowaniem do systemu dostępna jest w Szkolnych punktach rekrutacyjnych.

——————————————————————–

24/06/2022

W okresie kwiecień – czerwiec br. prowadziliśmy działania upowszechniające w szkołach spoza konsorcjum. W Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach przedstawiono przykłady projektów realizowanych w konsorcjum jako dobrych rozwiązań do rozwoju współpracy szkół na przykładzie ACE Augustów. W Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie dokonano prezentacji projektu, jako przykładu realizacji staży zawodowych za granicą w okresie wakacyjnym.

——————————————————————–

22/04/2022

W terminie 21.03-08.04.2022r. łącznie 14 uczniów z dwóch szkół: Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku kształcących się w zawodzie: technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych zrealizowało trzy tygodniowe staże w kuchniach, restauracjach i hotelach w Wilnie (Litwa) . Grupie stażystów towarzyszyło 2 opiekunów (po jednym z każdej szkoły). U partnera zorganizowano prelekcje dotyczące pomocy zawodowej udzielanej absolwentom, stosowania systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Dodatkowymi korzyściami było nawiązanie kontaktów opiekunów z pracownikami Partnera oraz pracowników instytucji z nim współpracujących, co skutkować będzie współpracą na przyszłość (np. w zakresie kolejnych akcji Erasmus +). Udział w tym projekcie był okazją do poszerzenia znajomości języka angielskiego zawodowego oraz sprawdzenia posiadanych kompetencji językowych w warunkach stażu i życia codziennego w innym, a jednak podobnym kulturowo kraju. Uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu wystawione przez przedsiębiorców. Realizacja zagranicznej mobilności według formuły projektu wpłynęła pozytywnie na kształtowanie postaw takich jak aktywność młodych ludzi, umiejętności miękkie – praca w grupie, komunikatywność, asertywność, kreatywność, inicjatywność, współpraca międzynarodowa w wielu różnych środowiskach i sytuacjach, przeciwdziałanie poglądom, które utrwalają nierówność i dyskryminację, poszanowanie różnorodności kulturowej, zwiększenie elastyczności i mobilności zawodowej. Dzięki realizacji stażu zawodowego w przedsiębiorstwach, uczestnicy projektu zdobyli unikalne doświadczenie zawodowe, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne dla pracowników ich specjalności pracujących w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Staż zagraniczny pozwolił również na poszerzenie kompetencji w dziedzinie zgodnej z oczekiwaniami i czynnościami wynikającymi z programu stażu.

Uczniowie zrealizowali staże w następujących miejscach:

1. Radisson Blu Hotel Lietuva****
Konstitucijos pr. 20, LT-09308 Vilnius
Uczniowie, którzy realizowali staż: Melania Chwaszczewska, Izabela Dąbrowska,

2. ARTIS Centrum Hotels****
Totorių g. 23, LT-01120 Vilnius
Uczniowie, którzy realizowali staż: Kinga Borowik, Patrycja Daszuta

3. Radisson Blu Royal Astorija*****
Didžioji g. 35/2, LT-01128 Vilnius
Uczniowie, którzy realizowali staż z grupy 1: Damian Zalewski, Mateusz Skorupa

4. Park Inn by Radisson Vilnius Airport Hotel & Business Centre****
Oreivių g. 32, LT-02188 Vilnius
Uczniowie, którzy realizowali staż: Melania Aleksandra Grygorowicz, Oliwia Skrzypek, Kinga Zalewska,
Aleksandra Dąbrowska, Zuzanna Cudnowska, Gabriela Bokuniewicz, Aleksander Baranowski, Piotr Kowalewski

Galeria zdjęć:

——————————————————————–

11/03/2022

Luty i marzec upływa nam pod kątem intensywnych przygotowań związanych z wyjazdem na mobilność zagraniczną do Wilna. Uczniowie zakwalifikowani do udziału uczestniczyli już w zajęciach językowych, które prowadzili nauczyciele języka angielskiego w każdej ze szkół. Zajęcia kulturowe prowadził Pan Michał Średziński, który jest koordynatorem projektu. W trakcie zajęć uczniowie praktycznie ćwiczyli komunikację w języku angielskim, natomiast na zajęciach kulturowych zapoznani zostali z historią, kulturą i specyfiką kraju mobilności, narodowymi tradycjami, najciekawszymi zabytkami. Przygotowanie pedagogiczne ukierunkowane było na metody i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nieoczekiwanych pokonywaniu barier, nawiązywaniu kontaktów. W dniu 11 marca br. miało miejsce ostatnie spotkanie organizacyjne z uczniami przed wyjazdem. Wszystkim uczestnikom życzymy, aby mobilność była udana i owocna w wiele pozytywnych wrażeń i doświadczeń zawodowych.

——————————————————————–

06/12/2021

Pierwsza grupa 14 uczestników z obu szkół zakwalifikowanych do projektu rozpoczęła przygotowania do wyjazdu na staże w litewskich restauracjach i hotelach. W dniu 6 grudnia br., uczniowie uczestniczyli w pierwszych zajęciach z języka angielskiego. Zapoznali się z podstawowym zwrotami i słownictwem. Krok po kroku poznają również kulturę kraju stażu. Zajęcia językowe prowadzą nauczyciele języka angielskiego, w każdej ze szkół. Oddzielnie dla każdej z 2 grup zaplanowano cykl dziesięciu 1,5 godzinnych spotkań z lektorem języka angielskiego przygotowujących językowo (j. angielski) do udziału w mobilności. Spotkania będą odbywać się poza standardowymi godzinami zajęć i prowadzone będą z ukierunkowaniem na język branżowy. Przygotowanie językowe obejmowało będzie główny język stażu (z naciskiem na język zawodowy). Koordynator projektu i przedstawiciele partnera w trakcie spotkań kulturowych przekazali również słowniczki z podstawowym słownictwem w
języku litewskim. Poznanie zwrotów przydatnych w codziennym życiu ułatwi integrację ze współpracownikami i pozytywnie wpłynie na adaptację w nowym środowisku. Po zakończeniu zajęć, uczniowie wezmą udział w testach kompetencyjnych. Dodatkowo, poza zajęciami w ramach przygotowania językowego, uczniów zakwalifikowanych do projektu zapraszamy do skorzystania z testu kompetencji dostępnego na platformie OLS. Szczegółowe informacje i instrukcją z logowaniem do systemu dostępna jest w Szkolnych punktach rekrutacyjnych.

——————————————————————–

10/09/2021

Pandemia Covid-19 i związane z nią ograniczenia uniemożliwiły uczniom szkołom objętym projektem odbycie zawodowych staży na Litwie w planowanym pierwotnie terminie, ani w późniejszym, zaplanowanym w maju 2021. Zmniejszone w tym roku obostrzenia pandemiczne pozwoliły na rozpoczęcie po raz drugi rekrutacji na zawodowe staże w Wilnie. Tak więc, maj i czerwiec 2021 upłynęły na organizowaniu zagranicznych staży i składaniu dokumentów rekrutacyjnych do udziału w projekcie. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Grupa 12 uczniów z każdej szkoły i dwóch opiekunów wyjadą do Wilna na Litwie, gdzie będzie odbywać trzytygodniowe staże zawodowe. Wyjadą uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, aby zdobywać nowe umiejętności w swoich zawodach oraz kształcić kompetencje społeczne i językowe.

——————————————————————–

13/03/2020

Pandemia COVID-19 uniemożliwiła wyjazd na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach w Wilnie na Litwie w maju 2020 roku. Jednakże nie oznacza to, że projekt został zamknięty. Zespół projektowy wciąż pracuje i jest w kontakcie z instytucją finansującą – Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Wyjazd na staże został przełożony na przyszły rok (10-28.05.2021r.). Liczymy, że do tego czasu sytuacja epidemiologiczna będzie znacznie lepsza i pozwoli naszej szkole uczestniczyć w zagranicznej mobilności. Zespół projektowy na bieżąco śledzi informacje w tym zakresie. Aktualnie przygotowujemy się do rekrutacji na ten wyjazd. Uczniowie zakwalifikowani do projektu zostaną o tym poinformowani w trakcie zajęć lekcyjnych oraz informacji zawartych w gablocie informacyjnej na korytarzu szkolnym. Prosimy także o śledzenie informacji umieszczanych na stronie projektu. Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie.

——————————————————————–

21/02/2020

W dniu 21.02.2020r. miało miejsce pierwsze spotkanie z uczestnikami wyłonionymi w drodze rekrutacji na wyjazd na staże w Wilnie w maju br. W trakcie spotkania uczestnicy zostali poinformowali o zasadach Programu Erasmus+, z którego finansowany jest udział w projekcie, o głównych założeniach realizacji stażu w Wilnie tj. miejscu zakwaterowania, organizacji wyżywienia, programie kulturowym oraz usługach zapewnionych przez Lidera konsorcjum w ramach projektu. W trakcie spotkania uczestnicy wypełnili wnioski o wydanie kart EKUZ, formularze dotyczące stanu zdrowia, na wzorze przygotowanym przez Partnera oraz przygotowali dokumenty motywacyjne – CV i list motywacyjny na wzorze Europass. Przygotowania do wyjazdu na staże w Wilnie zostały rozpoczęte Spotkanie prowadził koordynator projektu z ramienia Lidera Konsorcjum – Pan Michał Średziński oraz koordynator z każdej z dwóch szkół objętych projektem. Kolejnym etapem projektu będzie realizacji serii zajęć przygotowawczych z języka angielskiego i podstaw języka litewskiego i kultury kraju stażu, które poprowadzi osoba z właściwymi kwalifikacjami. Zapraszamy wszystkich uczestników do zapoznania się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej projektu.

——————————————————————–

06/12/2019

Z początkiem listopada 2019 roku nasza firma rozpoczęła realizację kolejnego projektu mobilności zagranicznej, w tym przypadku w konsorcjum z Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie oraz Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku, a partnerem zagranicznym jest Global Ideas z Litwy (Wilno). W dniach 3-4 grudnia br. szkoły odwiedził przedstawiciel instytucji partnerskiej z Wilna, aby przekazać uczniom najważniejsze informacje o kraju stażu (w ramach przygotowania kulturowego), planowanych miejscach stażu, zakwaterowaniu, organizacji wyżywienia oraz oferowanym programie kulturowym. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas I-III technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, tj. ponad 100 osób. Kolejnym elementem wizyty była rozmowa z Dyrekcją szkoły i nauczycielami zawodów objętych projektem, mająca na celu określenie oczekiwań i planowanych do osiągnięcia w ramach projektu rezultatów. Spotkanie było bardzo owocne i obfitowało w szereg ustaleń i określenie zadań do wykonania przez zespół projektowy.
Serdecznie dziękujemy naszemu partnerowi z Wilna za złożenie osobistej wizyty w szkołach objętych projektem. Z pewnością ułatwiło to uczniom podjęcie decyzji o wzięciu udziału w projekcie.
Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które dostępne są zarówno na stronie internetowej szkoły oraz w Szkolnych Punktach Rekrutacyjnych.

Galeria zdjęć:

——————————————————————–

04/11/2019

Zapraszamy uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku, kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa do wzięcia udziału w wyjeździe na zagraniczne staże zawodowe do Wilna (Litwa). W ramach projektu planujemy dwa wyjazdu, pierwszy w maju 2020 r., drugi w maju 2021r. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne, które dostępne są w Szkolnych Punktach Rekrutacyjnych.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi w sekretariacie szkoły do 14 lutego 2020 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+.

Załączniki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy / Deklaracja uczestnictwa / Oświadczenie rodzica / Zgoda na przetwarzanie wizerunku / Oświadczenia rodzica i ucznia