Czas na dotacje – jeszcze nie teraz

Czas na dotacje – jeszcze nie teraz

Niestety zgodnie z przewidywaniami Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 poinformował, że w roku 2014 nie są już planowane żadne nowe nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Mamy nadzieję, podobnie jak wielu przedsiębiorców...

Czytaj więcej