GASTROMIX

 

 

 

Liderem konsorcjum projektowego jest Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku, która posiada bogate doświadczenie w kontekście realizacji staży i praktyk w tym realizowanych za granicą. Zmotywowało to nas do złożenia projektu na mobilność zagraniczną we współpracy ze szkołami:

Zespołem Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

oraz

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Projekt GASTROMIX realizowany jest w zawodzie ZSZ kucharz/piekarz/cukiernik/wędliniarz i z tych zawodów będziemy wybierali docelową grupę na wyjazd.

Projekt obejmuje wyjazd na trzytygodniowe staże na Litwie w Wilnie, w których uczestniczyć będą łącznie 2 grupy uczniów szkół wchodzących w skład konsorcjum (24 uczniów). Wyjazd na 3 tyg. ustalony został wspólnie z kadrą pedagogiczną szkół (w tym z dyrekcją). Będzie to wystarczający okres na zapoznanie się z organizacją pracy firm i do nabycia konkretnych umiejętności zawodowych w ramach stażu. Krótszy czas nie pozwolił by na osiągnięcie celów projektu.

Uczestnikami projektu (stażystami) będzie więc po 12 uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem i ZS w Wojewodzinie z zawodu kucharz/piekarz/cukiernik/wędliniarz. Grupie stażystów towarzyszyć będzie 2 opiekunów (po jednym z każdej szkoły). Mobilność planowana jest w przed zakończeniem roku szkolnego 2017/2018, w okresie odpowiednim dla wszystkich uczestników projektu. Partner zapewni realizację zatwierdzonego przez strony programu stażu u lokalnych pracodawców w branży gastronomicznej. Dzięki temu uczniowie zapoznają się z praktycznymi elementami swojego zawodu, systemem kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych, strukturą organizacyjną przedsiębiorców, możliwościami kształcenia teoretycznego oraz praktycznego w firmach, jak też z międzynarodowym środowiskiem pracy.

Główne cele projektu:

– podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności poprzez mobilność edukacyjną i współpracę między światem edukacji i pracy u 24 uczniów do X 2018,

– podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji konsorcjum do X 2018,

– zapoznanie się członków konsorcjum z dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji do X 2018,

– płynne wykorzystanie języków obcych w codziennym życiu 24 uczniów do X 2018.

Oprócz nauki zawodu uczestnicy poza umiejętnościami branżowymi, potrzebują, aby wzrosła ich pewność siebie, aby poznali metody pracy w europejskim, wielokulturowym środowisku, odkryli w sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego oraz wzrosła ich samoocena i zdolność do ewentualnego samozatrudnienia (np. małe lokale gastronomiczne).

Każdy uczestnik projektu oprócz zapewnienia transportu, zakwaterowania i wyżywienia otrzyma również kieszonkowe na drobne wydatki związane z pobytem i pracą na miejscu.

 

RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU