Wszystkie programy regionalne przesłane do Komisji Europejskiej

Wszystkie programy regionalne przesłane do Komisji Europejskiej

Zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych, to główny cel programów, które zostały przekazane do akceptacji Komisji Europejskiej. Budżet wszystkich 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40% (wzrost z ok. 25%) wszystkich środków na lata 2014-2020 Coś co nas najbardziej interesuje to RPO województwa podlaskiego – gdzie...

Read More