Dotacje dla firm na audyt i strategię wzorniczą

Dotacje dla firm na audyt i strategię wzorniczą

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie projektów w ramach I etapu działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Dotację można uzyskać na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej. Dofinansowaniem mogą też być objęte usługi doradcze. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 100 tys. zł, zaś ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 5...

Read More