Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

W ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nasza spółka przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej...

Read More