Szkolenia na platformie e-learning

Szkolenia na platformie e-learning

W październiku 2017 roku zespół Perfect Project zrealizował szkolenia na platformie Moodle projektu z zakresu ICT, Komunikacji i Business Ethics adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z trzech szkół partnerskich, które biorą udział w projekcie „Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” w ramach programu Erasmus+. Każde szkolenie prowadzone jest w formie 30 godzin online. Udział w szkoleniach...

Read More