Ostatnie spotkanie Partnerów projektu „GaTIS-Innovative Solutions in Tourism and Gastronomy”

Ostatnie spotkanie Partnerów projektu „GaTIS-Innovative Solutions in Tourism and Gastronomy”

Realizacja projektu dobiega końca, a w związku z tym w dniu 08.10.2019r. w Daugavpils odbyło się ostatnie międzynarodowe spotkanie partnerów. Główne zagadnienia poruszone w trakcie spotkania to: podsumowanie działań wdrażających i upowszechniających rezultaty projektu, omówienie kwestii budżetowych i przygotowanie treści do raportu końcowego. Składamy podziękowania Partnerom i wszystkim stronom zaangażowanym w realizację projektu i liczymy na...

Więcej