Spotkanie grupy roboczej ds. modyfikacji programów

Spotkanie grupy roboczej ds. modyfikacji programów

W dniu 20.10.2020r. miało miejsce pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. modyfikacji programów nauczania w zawodach: technik automatyk i technik budownictwa w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. Wydarzenie odbyło się w ramach realizowanego przez Perfect Project projektu pn. „Danplum” w partnerstwie Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach i Miastem Suwałki. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy szkoły, przedstawiciele firmy Danwood...

Więcej