Staże uczniów w ramach projektu „Danplum”

Staże uczniów w ramach projektu „Danplum”

W lipcu br. realizowane będą wakacyjne staże zawodowe w ramach projektu „Danplum”. Jest to pierwsza edycja staży, a w latach kolejnych zaplanowana jest ich kontynuacja. Z naszych doświadczeń wynika, iż staże są bardzo efektywną formą zdobywania kompetencji i nowych umiejętności zawodowych, stąd w ramach naszych przedsięwzięć intensywnie rozwijam ten rodzaj wsparcia. Uczestnicy (uczniowie i nauczyciele) projektu „Danplum”...

Czytaj więcej