Kursy u pracodawców w ramach projektu „Mechnix”

Kursy u pracodawców w ramach projektu „Mechnix”

W dniu 29.04.2022r. zakończyły się dwa 60-godzinne kursy zawodowe realizowane w firmach SaMASZ Sp. z o.o. oraz MASTERPRESS S.A. w ramach projektu „Mechnix”. W kursach uczestniczyło łącznie 10 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach z klas: technik mechanik oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Dzięki formule praktycznej, uczniowie mieli możliwość uzyskania wymaganych na rynku pracy kompetencji, jak również zapoznania się ze...

Czytaj więcej