AGROPLUS – kolejne spotkanie partnerów w formule online

Umieszczone przez włączony 26 marca, 2021

W dniu 26.03.2021r. miało miejsce kolejne spotkanie partnerów projektu „AGROPLUS”, które zrealizowane zostało w formule online. Ciągle narastająca sytuacja epidemiczna uniemożliwiła realizację spotkania w formie tradycyjnej, które zaplanowane było w marcu 2021 roku. W trakcie spotkania, partnerzy ustalili zakres raportu z wymiany dobrych praktyk w partnerstwie zawierającego aktualne trendy w logistyce żywności (m.in. analiza aktualnego stanu organizacji transportu w obrocie świeżymi owocami i warzywami, wielkość i struktura kosztów logistyki, sposoby zmniejszania strat w dostawach, proekologiczne trendy i zmiany zachodzące w logistyce i transporcie żywności), omówili sprawy związane z finansami projektu oraz wpływem pandemii na działania projektowe.