Bony na szkolenia z możliwością dofinansowania

Umieszczone przez włączony 16 października, 2017

Szanowni Państwo, informujemy, iż miasto Białystok oraz powiat białostocki są partnerami projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na:

  • kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
  • kursach umiejętności zawodowych,
  • studiach podyplomowych,
  • szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych.

Z możliwości dofinansowania mogą skorzystać osoby, które wybiorą szkolenie/kurs oferowany przez jednostkę certyfikowaną w zakresie tego działania. Zapraszamy do skorzystania z oferty kształcenia znajdującej w Bazie Usług Rozwojowej, którą tworzymy zgodnie z Państwa potrzebami.