Czas na dotacje – jeszcze nie teraz

Umieszczone przez włączony 3 października, 2014

Niestety zgodnie z przewidywaniami Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 poinformował, że w roku 2014 nie są już planowane żadne nowe nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Mamy nadzieję, podobnie jak wielu przedsiębiorców z naszego regionu, że trwające konsultacje i planowane podpisanie dokumentów programowych pozwoli na ogłoszenie konkursów już na początku 2015r.