Duża pula na współpracę w obszarze kształcenia i szkolenia oraz młodzieży

Umieszczone przez włączony 20 listopada, 2014

Do 17 grudnia 2014 trwa konkurs wniosków w programie Erasmus+: Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze kształcenia i szkolenia oraz młodzieży. W konkursie mogą wziąć udział: europejskie organizacje pozarządowe (ENGO), prowadzące działalność w obszarze kształcenia i szkolenia lub w obszarze młodzieży oraz sieci obejmujące kraje UE, prowadzące działalność w obszarze kształcenia i szkolenia lub w obszarze młodzieży.

Celem konkursu jest:

  • podnoszenie świadomości zainteresowanych stron na temat agend polityki w obszarach kształcenia, szkolenia i młodzieży, w szczególności na temat strategii „Europa 2020”, programu kształcenia i szkolenia 2020, poszczególnych agend polityki, takich jak proces boloński lub proces brugijsko-kopenhaski, a także strategia UE na rzecz młodzieży,
  • zwiększanie zaangażowania zainteresowanych stron i ich współpracy z organami publicznymi w zakresie wdrażania polityk i reform w obszarach kształcenia i szkolenia oraz młodzieży, takich jak rekomendacje dla poszczególnych krajów wydane w ramach europejskiego semestru,
  • zwiększanie udziału zainteresowanych stron w obszarach kształcenia, szkolenia oraz młodzieży,
  • zwiększanie zaangażowania zainteresowanych stron w rozpowszechnianie działań i rezultatów polityki i programów oraz dobrych praktyk wśród swoich członków, a także w szerszym zakresie.

Całkowity budżet przeznaczony w roku 2015 na niniejsze zaproszenie do składania wniosków (grupy 1 i 2) wynosi 6 300 000 EUR.

Wnioski należy składać z wykorzystaniem elektronicznego formularza wniosku o dotację, który wraz z dokumentacją jest dostępny pod następującym adresem: eacea.ec.europa.eu