Erasmus+ : umiędzynarodowienie, otwartość, modernizacja

Umieszczone przez włączony 2 kwietnia, 2014

Ponad 102 mln euro trafi w tym roku do Polski z nowego programu Erasmus+. Realizację programu Erasmus+ zaplanowano na siedem lat, czyli do roku 2020. Siedmioletni budżet Erasmusa+ wynosi 14,7 mld euro, co stanowi 40 proc. wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Budżet przewidziany na rok 2014 wyniesie 1,8 mld euro, w tym 102 mln euro dla Polski. Z programu będzie mogło skorzystać ponad cztery miliony Europejczyków – studentów, młodzieży, uczniów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą.

Zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/