Innowacja w EKONOMIKU

Umieszczone przez włączony 16 czerwca, 2016

Innowacja w EKONOMIKU

 

Firma Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku, od 2014 jest  realizatorem projektu „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwo strategiczne”. Projekt będzie realizowany do sierpnia  2017r., w partnerstwie z:

 • Zespołem  Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – Liderem Projektu
 • Daugavpilską Handlową Szkołą Zawodową z Łotwy
 • Wileńską Szkołą Technologii, Biznesu i Rolnictwa z Litwy

Głównym celem projektu jest unowocześnienie systemu nauczania u partnerów projektu poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w nauczaniu zawodowym, z wykorzystaniem nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przy użyciu  innowacyjnych metod i technik  nauczania  wykorzystujących technologie multimedialnych i ICT oraz opracowanie materiałów do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, powstanie związanych z projektem programów szkoleń, w których będą uczestniczyć uczniowie ze szkół partnerskich.

Cel główny projektu, został podzielony na 5 celów cząstkowych, które były i są opracowywane  przez poszczególnych partnerów projektu, do tej pory powstały już 3 z nich, natomiast obecnie opracowywany jest cel 4 przez firmę Perfect Project sp. z.o.o z Białegostoku.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, przygotował innowacyjne narzędzie do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych – dostosował Platformę MOODLE do procesu edukacyjnego szkoły zawodowej. Żadna ze szkół partnerskich do tej pory nie wykorzystywała tego rodzaju narzędzia w nauczaniu przedmiotów zawodowych, a dodatkowo wersja mobilna Platformy, jak i aplikacja na smartfony, sprawi, iż będzie to narzędzie nie tylko innowacyjne w przypadku wszystkich placówek, ale również atrakcyjne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Idealnie wpisze się więc oczekiwania uczniów z pokolenia „digital generation”, którzy posiadają umiejętności ICT, lecz nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat tego, jak wykorzystać nowoczesne technologie w nauce. Dokładna instrukcja posługiwania się MOODLE jest umieszczona  na platformie w języku polskim i angielskim.

 

Szkoła partnerska z Łotwy, opracowała i opisała innowacyjną metodę nauczania z wykorzystaniem platformy MOODLE i skupionej na nauczaniu przy użyciu technologii mobilnych (d-learning i m-learning), czyli „mobile learning”. Będzie to umożliwiało  nauczanie i uczenie się zarówno synchroniczne, jak i asynchroniczne.

Strona litewska opracowała i opublikowała na MOODLE dwa kursy „Elektroniczny Marketing”, jeden w języku litewskim, drugi w języku angielskim. Kursy te zostały podzielone na sekcje tematyczne, które partner litewski systematycznie uzupełnia i

publikuje na platformie. W chwili obecnej w kursach ujęto 10 sekcji tematycznych:

 1. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wpływ na biznes (II

części).

 1. Wpływ Internetu i podstawowe pojęcia marketingu (II części).
 2. Pojęcie e-marketingu.
 3. Cele i funkcje internetowego marketingu.
 4. Strategie e-marketingu (II części).
 5. Strony internetowe (II części).
 6. Reklama i inne formy komunikacji w Internecie (II części).
 7. Ustalanie cen i internetowe kanały dystrybucji.
 8. Ocena efektywności marketingu Mix..
 9. Plan marketingu internetowego.

Każda sekcja tematyczna zawiera część teoretyczną przedstawioną w formie książki (oprócz tekstu wzbogaconą o wykresy i zdjęcia), strony Internetowe, odnośniki do filmów w serwisie YouTube oraz quizy dla uczestników kursu, sprawdzające poznaną wiedzę i nabyte umiejętności.

Kursy mają uruchomione fora służące do komunikacji pomiędzy ich uczestnikami. W części wstępnej kursu określone są jego cele, przedstawiona jest lista kompetencji, które mogą zostać nabyte w trakcie kursu, jak również opisane zostały jego komponenty oraz kryteria sprawdzenia i oceny nabytej wiedzy.

Dodatkowo przygotowano  materiały testowe na platformę, które służą do  ceny umiejętności zawodowych w języku polskim.

Natomiast już w październiku 2016r. przewidujemy umieszczenie na Platformie wyników rezultatu 4, czyli system szkoleń umiejętności zawodowych pożądanych przez pracodawców, opracowanego przez partnera biznesowego z Białegostoku.

Wszystkie kursy learningowe tworzone do chwili obecnej mają dostęp dla gości:
http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl/,

                   Username: guest_user                    Password: moodle456

 

Zapraszamy do korzystania  z naszej platformy  http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl/. Prosimy o ewentualne uwagi i  wskazówki, które pomogą nam w udoskonaleniu tego narzędzia. Istnieje również możliwość tworzenia kursów przez gości, po skontaktowaniu się z administratorem MOODLE pod adresem zse.lomza.gmail.com.

Obraz

autor: Małgorzata Rogalska