Inteligentny Rozwój będzie wspierał przedsiębiorców

Umieszczone przez włączony 28 czerwca, 2015

Niedawno ogłoszono kryteria i terminy konkursów, w których będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Komitet Monitorujący przyjął kryteria wyboru projektów dla kilku działań i poddziałań tego Programu, adresowanych do przedsiębiorców.

Znamy kryteria dla:

  • działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (blisko 584 mln euro na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę potrzebną firmom do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych),
  • poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP (blisko 81 mln euro dla mikro, małych i średnich firm na zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, technologii, projektów wzorniczych, usług),
  • poddziałania 3.2.1 Badania na rynek (blisko 1,05 mld euro na wdrożenie przez mikro, małe lub średnie firmy wyników prac badawczo-rozwojowych),
  • działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki (blisko 453 mln euro dla jednostek naukowych, uczelni i konsorcjów tych podmiotów z firmami na utworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, która będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarki).

Ogłoszenie konkursów na takie projekty zaplanowano już na czerwiec (działanie 4.2) i lipiec (pozostałe działania). Nabory rozpoczną się w sierpniu (działania 2.3.2 i 3.2.1), wrześniu (działanie 2.1) oraz październiku (działanie 4.2). Orientacyjna kwota przeznaczona na nie to ponad 1,8 mld zł.