Kolejne Perfect Project-y

Umieszczone przez włączony 10 maja, 2016

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie spółki w pozyskiwaniu środków na rozwój kształcenia zawodowego w naszym regionie.

W ramach konkursu 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wyniku oceny merytorycznej aż dwa nasze wnioski aplikacyjne uzyskały pozytywną ocenę i obecnie trwają działania zmierzające do podpisania odpowiednich umów o dofinansowanie przedmiotowych projektów.

Cztery kolejne projekty, które konsultowane były przez zespoły robocze naszej spółki są obecnie w toku negocjacji z Departamentem EFS w UMWP.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za zaufanie placówek kształcenia zawodowego, zarówno takim, które powierzyły nam funkcję wnioskodawcy, jak też tym które korzystały z naszego wsparcia przy sporządzaniu wniosku dla swoich szkół.

Serdecznie zapraszamy do dalszej owocnej współpracy.

Zespół Perfect Project