Kolejny projekt edukacyjny w regionie

Umieszczone przez włączony 28 grudnia, 2016

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie spółki w pozyskiwaniu środków na rozwój kształcenia i edukacji w naszym regionie.

W ramach konkursu 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wyniku negocjacji i oceny merytorycznej, przygotowany przez nasz zespół wniosek aplikacyjny uzyskał pozytywną ocenę i obecnie trwają działania zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Całkowita wartość projektu to ponad 800.000,00 zł, w ramach której 696 uczniów i 56 nauczycieli w ramach projektu kształtować będzie i rozwinie swoje kompetencje matematyczno-przyrodnicze, postawy przedsiębiorcze, rozwinie kształcenie oparte na metodzie eksperymentu oraz kompetencje cyfrowe z wykorzystaniem TIK. Projekt pozwoli również zrealizować kompleksowy program wspomagający Zespół Szkół w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za zaufanie placówek kształcenia, które korzystały z naszego wsparcia przy sporządzaniu wniosku dla swoich podmiotów i zespołów szkół.

Serdecznie zapraszamy do dalszej owocnej współpracy.

Zespół Perfect Project