Konferencja – EDUTRONIX Innowacje w nauczaniu

Umieszczone przez włączony 18 sierpnia, 2017

Perfect Project Sp. z o.o. wraz z liderem Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz partnerami: hiszpańskim centrum badawczym AIJU i włoskim ośrodkiem szkoleniowym CIS, w ramach programu Erasmus+, realizuje projekt Edutronix – Interaktywny Modułu Edukacyjny do Nauczania Mechatroniki.

Założenia projektu były następujące: zaprojektowanie, opracowanie funkcjonalności, oprogramowanie i stworzenie gotowego do wdrożenia i włączenia w programy nauczania interaktywnego modułu edukacyjnego, kształcącego w zawodzie technik mechatronik. Dzięki tym rozwiązaniom można usprawnić pracę szkoły, poprawić jakość kształcenia oraz wzbudzić motywację do nauki.

We wrześniu 2017r. kończą się dwuletnie prace z nim związane, a podsumowanie całości stanowić będzie konferencja.

Liczymy na czynny udział zaproszonych gości w dyskusji, służącej efektywnemu wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, jak również korzystaniu z rezultatów projektu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 21.08.2017r. na adres: edutronix.project@gmail.com