Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Umieszczone przez włączony 9 października, 2017

W ramach konkursu planowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nasza spółka przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, w obszarze staży i praktyk dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowanych u pracodawców.

Przedsięwzięcia, które planujemy mają na celu popularyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w branżach należących do Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podlaskiego.

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na listopad br.