Kształcenie zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Umieszczone przez włączony 10 stycznia, 2018

W ramach konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nasza spółka aplikuje o środki na staże oraz kompleksowe programy rozwojowe dwóch współpracujących szkół zawodowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałania 3.3.1.

Przedsięwzięcia, o które aplikujemy mają na celu popularyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w branżach należących do Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podlaskiego.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.