Nowy rok szkolny – nowe przedsięwzięcia

Umieszczone przez włączony 6 września, 2019

Rok szkolny 2019/2020 możemy uznać za rozpoczęty, a wraz z nim ruszamy z kolejnymi projektami w Perfect Project. Już 1 listopada br. rozpoczynamy realizację dwóch dużych przedsięwzięć. Pierwszym z nich będzie przygotowanie i realizacja staży w zagranicznych przedsiębiorstwach w Wilnie przez uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.

Kolejnym jest projekt wymiany dobrych praktyk w obszarze zwiększania świadomości społeczeństwa i zainteresowania żywieniem, zdrową dietą i zdrowymi technikami gotowania we współpracy z partnerami z Litwy i Łotwy. Głównym celem projektu jest zbliżenie rezultatów kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej do potrzeb rynku pracy w okresie 24 miesięcy.

Realizacja obu projektów możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Programu Erasmus+.

Zapraszamy do aktywnego współudziału w projekcie i zapraszamy do korzystania z ich rezultatów.