Podpisano kontrakt terytorialny dla województwa podlaskiego

Umieszczone przez włączony 27 września, 2014

Kontrakt terytorialny dla województwa podlaskiego został dziś podpisany w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku.

Kontrakt na kwotę 18,5 mld zł to swego rodzaju umowa między rządem i samorządem wojewódzkim. Określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe, o istotnym znaczeniu zarówno dla rozwoju kraju, jak i samego województwa. Wskazuje również sposób ich realizacji i finansowania. Oprócz środków unijnych uwzględnia także środki krajowe. Kontrakt jest wypracowywany w trakcie negocjacji pomiędzy rządem a województwem.

Obowiązuje do roku 2023, jednak na bieżąco będzie aktualizowany. Kolejne negocjacje przyjętej dziś edycji kontraktu zaplanowane są pod koniec tego roku, czyli po przyjęciu programów operacyjnych, finansowanych z Unii Europejskiej.

Cele, które wyszczególniono w kontrakcie dla naszego województwa, to, m.in.:

– poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, co ma się przełożyć wzrost poziomu innowacyjności województwa,
– rozwój powiązań transportowych (drogowych i kolejowych), czyli lepsza dostępność naszego regionu, zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym,
– modernizacja systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii, a co za tym idzie – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
– wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego,
– zwiększenie poziomu zatrudnienia,
– podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji,
– podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia.