Współpraca firm ze szkołami zawodowymi – praktyka, pytania i wyzwania

Umieszczone przez włączony 6 listopada, 2017

W dniu 22 listopada br. Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji, organizuje seminarium poświęcone tematyce współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz dobrych praktyk, wypracowanych w projektach programu Erasmus+ realizowanych w makroregionie wschodnim. W trakcie spotkania zaproszeni goście – pracodawcy, przedstawiciele szkół oraz uczelni wyższej, dyskutować będą na temat wyzwań, oczekiwań jakie istnieją w obszarze praktycznej nauki zawodu. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia: Staże a rozwój przedsiębiorstwa.