Projekty stażowe po wstępnej ocenie

Umieszczone przez włączony 18 listopada, 2015

Aż 2 wnioski sporządzone bezpośrednio przez spółkę znalazły się w wąskim gronie wnioskodawców na liście zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej już po I rundzie konkursu w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Lista dostępna jest on-line na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Kilka kolejnych, które były konsultowane przez nasz zespół również znalazło się na liście. Serdecznie gratulujemy szkołom oraz instytucjom i dziękujemy za zaufanie oraz zapraszamy kolejne podmioty do współpracy z naszym zespołem.

Kolejne konkursy planowane są już na 2016 rok, a nasz zespół chętnie podzieli się doświadczeniem, nie tylko z tego, ale i z poprzednich okresów programowania, co jak widać przynosi wymierne korzyści na rzecz wspierania kształcenie zawodowego praktycznie w całej Polsce Wschodniej – kształcenie zawodowe to nasza specjalność! Zapraszamy do współpracy.