Realizacja i rozliczanie projektów

Umieszczone przez włączony 1 lutego, 2014

Gwarantujemy Państwu profesjonalne wsparcie w całym procesie rozliczenia projektów oraz przyjmujemy do realizacji zarządzanie projektami, realizując je zgodnie z aktualnymi wymogami Unii Europejskiej oraz instytucji, która wsparcia udzieliła. Tym samym Państwu pozostaje cieszyć się z faktycznych efektów realizacji projektów bez zbędnego zagłębiania się w biurokratyczne wymagania związane z ich realizacją, tj.:

  • Przygotowujemy pełną dokumentację rozliczeniową dla instytucji, które przyznają wsparcie, w tym Wnioski o Płatność
  • Pomagamy w poprawnym pod względem formalnym przeprowadzeniu wyboru i kontraktacji wykonawcy lub dostawcy
  • Nadzorujemy prawidłowe i terminowe wypełnienie zobowiązań umownych i realizacji wskaźników produktu oraz rezultatu projektu
  • Wskazujemy prawidłowe sposoby prowadzenia ewidencji księgowej dotacji
  • Służymy konsultacjami w przypadku konieczności modyfikacji projektu
  • Wyręczamy w niezbędnych konsultacjach i uzgodnieniach z  Instytucjami Zarządzającymi (RIF, PARP, Urząd Marszałkowski)
  • Wspieramy w trakcie realizacji finansowania inwestycji ze wszystkich dostępnych źródeł zewnętrznych
  • Uczestniczymy w przygotowaniach beneficjenta do kontroli przeprowadzanych przez instytucje

Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu w rozliczaniu projektów mogą Państwo ustrzec się błędów, mogących skutkować niewypłaceniem środków z przyznanej dotacji lub związanych z koniecznością ich zwrotu.