Rekrutacja do projektu „Danplum”

Umieszczone przez włączony 19 maja, 2021

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach do wzięcia udziału w pierwszej edycji staży zawodowych realizowanych w firmach z Białegostoku. Planowany termin staży: 5-30.07.2021 r. Uczniowie mają zapewnione w ramach projektu m.in. zakwaterowanie, pełne wyżywienie, odzież roboczą, ubezpieczenie. Za zrealizowanie stażu z wynikiem pozytywnym przysługuje atrakcyjne stypendium.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi w sekretariacie uczniowskim do 28 maja 2021 r.