Rozpoczęcie nowego projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Umieszczone przez włączony 27 stycznia, 2020

Perfect Project Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół Technicznych w Suwałkach i Miastem Suwałki rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich Danplum.

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 70 (4K, 66M) uczniów/ uczennic i 6 (3K, 3M) nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz na uczelni wyższej w okresie do 11.2021r.

Wartość projektu: 449 967,50 PLN

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 30.11.2021

Działania planowane do realizacji w ramach projektu:

  1. Realizacja 40 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów ZST w Suwałkach
  2. Realizacja 6 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZST w Suwałkach
  3. Współpraca szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy

Więcej informacji o projekcie tutaj.